EU ger klartecken för försäljningen av Structured Finance-verksamhet till GE Commercial Finance

2002-11-05 – ABB välkomnar tillkännagivandet av EU-kommissionen att den har godkännt försäljningen av ABB:s Structured Finance-verksamhet till GE Commercial Finance.

Koncernen på rätt väg för att nå målet
att minska nettoskulden till slutet av året

ABB säger att den kontanta intäkterna på cirka 2,3 miljarder ska användas för att minska företagets skuld och förstärka balansräkningen. Transaktionen är planlagd att slutföras den 29 november 2002.

”Vi välkomnar Europeiska kommissionens beslut. Vi är på rätt väg för att nå vårt mål för minskningen av nettoskulden vid slutet av 2002,” säger Peter Voser, ABB:s ekonomi- och finanschef.

ABB säger att företaget ska minska nettoskulden, som var 4,1 miljarder USD i början av 2002, med åtminstone 1,5 miljarder USD detta år. ”Med denna försäljning, andra avyttringar av tillgångar som redan offentliggjorts och kassaflöde från rörelsen är vi förvissade om att vi ska nå vårt mål,” säger Voser.

Försäljningen har också godkännts i USA. Formellt godkännande från Finansinspektionen i Sverige väntas i god tid innan affären slutförs.

ABB säger att försäljningen av Structured Finance är en del i företagets strategi att fokusera på kärnverksamhetsområdena kraft- och automationsteknik.

Enligt affären sålde ABB större delen av sin verksamhet Structured Finance. Flygleasingverksamheten, ABB Export Bank och AB Svensk Exportkredit, där ABB äger 35 procent av aktierna, ingick inte i överenskommelsen, men förväntas avyttras.

Ungefär 250 MUSD av dessa tillgångar har sålts sedan 1 juli 2002.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 146 000 medarbetare runt om i världen.

Senast uppdaterad 2002-11-05
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 4f27769b130c3b17c1256c68003a4ebc