ABB får beställning värd 32 MUSD på att stärka kraftförsörjningen i Moçambique

2002-09-17 – BB har fått en beställning, värd 32 MUSD, på att bygga ett kraftöverföringssystem i Moçambique som ska förse den nordvästra provinsen Niassa med kraft.

Kraftöverföringssystem kommer att hjälpa till att skapa industrier och höja levnadsstandarden

Den 343 kilometer långa kraftöverföringssystemet ska länka samman regionen med det centrala/norra kraftnätet, och leverera stabil kraftförsörjning från vattenkraftverket Cahora Bassa.

”ABB tillför global expertis och lokalkännedom vilket behövs för att säkerställa ett snabbt genomförande av stora infrastrukturprojekt,” säger Richard Siudek, vice vd och ansvarig för ABB:s division Utilities.

”Kraftöverföringslänken är av största betydelse för Moçambiques fortsatta ekonomiska utveckling eftersom en ökning av tillförlitlig kraft fungerar som en katalysator för stabil industri tillväxt och förbättrad levnadsstandard.”

Enligt kontraktet med det statsägda kraftföretaget EdM, Electricidade de Mozambique, ska ABB konstruera, tillverka och installera en 110 KV kraftöverföringslänk och två nya transformatorstationer samt bygga ut två existerande. ABB ska också ansluta ett mellanspänningsnät som ska distribuera kraften i provinsen via 56 mindre transformatorstationer och mer än 8 000 anslutningspunkter.

Niassa, Moçambiques största provins, är sist att anslutas till ett stabilt kraftnät. Den nya kraftlänken kommer att ge tusentals personer tillgång till elektricitet och förväntas ge jordbruket ett uppsving och locka nya industrier till regionen.

Projektet finansieras av de statliga svenska och norska biståndsorganisationerna SIDA och NORAD och involverar ABB i Sverige, Norge och Sydafrika. Projektet påbörjas i september och ska vara slutfört i januari 2005.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare runt om i världen.


Senast uppdaterad 2002-09-17
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 4e5d0efb56050593c1256c370041b3b8