Chalmersforskare får
Gunnar Engström-stipendiet
för forskning om avreglerad elkraft


2001-10-03 -- Chalmersforskaren Kankar Bhattacharya har tilldelats Gunnar Engström-stipendiet 2001 för sin forskning om dynamik, stabilitet och styrning av elektriska kraftsystem på en avreglerad marknad. Kankar Bhattacharya tog emot stipendiet på 50 000 kronor vid ABB:s Energidag i Stockholms Folkets Hus den 3 oktober.

Kankar Bhattacharyas forskning spänner över ett brett spektrum av frågeställningar och bedöms ha stor betydelse för i synnerhet kraftbranschen. Bland annat har han med utgångspunkt i de nya marknadsmässiga förutsättningarna, utarbetat modeller för planering och utveckling av systemdriftstjänster.

”Min forskning är inriktad på utveckling av prissättningsstrategier och kostnadseffektiva, kortsiktiga och långsiktiga driftstrategier för kraftnät. Genom att använda ekonomiska analysverktyg och samtidigt ta med tekniska aspekter på drift och kontroll av elkraftsystemet har jag kunnat ta mig an de många frågeställningarna på ett samordnat sätt,” säger Kankar Bhattacharya.

Kankar Bhattacharya är född i Indien 1964 och blev filosofie doktor vid Indian Institute of Technology i New Dehli 1993 på sin avhandling om stabilitet och dynamik i elektriska kraftsystem, On Design of Power System Stabilizers. Han har därefter varit verksam som forskare vid ett flertal universitet och institut, sedan 1998 är han forskare vid Chalmers i Göteborg och från 2001 docent vid Institutionen för elteknik.

Gunnar Engströms ABB-stiftelse har till uppgift att stödja och stimulera energirelaterad högskoleforskning. Stiftelsen bildades 1983 och har sedan dess delat ut ett eller flera stipendier varje år. Stipendierna delas ut i samband med ABB:s Energidag.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Kontakta oss

  seabb364 4c3a67cc395c8d85c1256ada001aaa25