ABB byter arbetsgivarorganisation - stridsåtgärderna över


2001-01-19 -- Svenska Elektrikerförbundets konflikt upphör tack var att ABB byter arbetsgivarorganisation inom elinstallationer från Sveriges Verkstadsindustrier (VI) till Elektriska Installatörsorganisationen (EIS). Förändringen gäller omgående och därmed kom Elektrikerförbundets konfliktåtgärder mot ABB inte att orsaka några störningar för kunderna.

ABB:s elinstallationsverksamhet har tidigare tillhört EIO och ABB valde att inträda i VI för att uppnå en gemensam arbetsgivarorganisation inom företaget. Fördelarna var färre avtalsparter. På grund av stridsåtgärderna, blockad mot övertid och nyanställningar, har nu alltså ABB valt att åter gå med i arbetsgivarorganisationen EIO.

- Det har hela tiden varit förvånande att SEF:s agerande varit så fastlåst. Vi känner att vi har blivit en bricka i ett förhandlingspel. Genom att vi nu snabbt lyckats avbryta konflikten har insatta stridsåtgärder i princip inte påverkat ABB:s verksamhet, säger Sten Jakobsson, vice VD för ABB i Sverige.

Det förslag medlarna lagt fram, och ABB accepterat, innebar att företaget liksom tidigare skulle förbinda sig att tillämpa den inkasseringsöverenskommelse Elektrikerförbundet och Elektriska Installationsorganisationen träffat den 20 december förra året. Detta sade facket nej till. Stridsåtgärderna som riktades mot ABB gäller elektrikernas krav att företagen skall teckna avtal om att inkassera medlemsavgifter.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 467864561416871cc12569d9005aee7d