East West Interconnector

Ladda ned bilden / Download image
Den nya transmissionslänken East-West Interconnector mellan Irland och Wales kommer att gå mellan stationer i närheten av Dublin på irländska sidan och nära Liverpool på den brittiska sidan.


The new transmission link East-West Interconnector, between Ireland and Wales, will go between stations located near Dublin on the Irish side, and near Liverpool on the British side.


Foto:Hasse Eriksson

Ladda ned bilden / Download image
Omriktningen av strömmen från växelström till likström och tillbaka igen görs i HVDC Light ventiler. På bilden testas ventiler till ett annat projekt som är under leverans


The conversion from alternating current to direct current and back again is made in the HVDC Light valves. The picture shows testing of valves for another project under delivery.Ladda ned bilden / Download image
Läggning av HVDC Light sjökabel. Bilden visar läggning av sjökabeln för Estlink, HVDC Light-länken mellan Estland och Finland.


Laying HVDC Light underwater cable. The picture shows the cable for Estlink HVDC Light link being laid between Estonia and Finland.Ladda ned bilden / Download image
HVDC Light kablar läggs alltid två och två. På bilden syns sjökablar i förgrunden och bakom dem landkablar.


HVDC Light cables are always laid in pairs. The picture shows a pair of underwater cables in front of a pair of land cables.

Senast uppdaterad 2009-03-30
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 43d2e3342c62461cc1257585004ba412