ABB presenterar historiska siffror och ökar genomlysningen


2001-09-18 – ABB presenterar idag historiska siffror enligt den nya kundcentrerade organisationen.

ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman säger att siffrorna, omräknade tillbaka till 1999, tydliggör storleken på och omfattningen av ABB:s divisioner vilket ger en bas för företagets framtida rapportering.

”Att omräkna ABB:s historiska finansiella data enligt vår nya organisation ökar genomlysningen genom att tillhandahålla en bättre bild av vårt företag och de mätetal vi använder för att styra våra verksamheter. Det sätter också vår omvandling i ett sammanhang,” säger Centerman.

”Dessutom ger vi en separat balansräkning för divisionen Finansiella tjänster, vilket gör det lättare att följa vår industri- och finansrörelse,” tillägger Centerman.

ABB inledde sin omvandling till en organisation med sju divisioner i januari. Fyra slutkundsdivisioner betjänar energisektorn, tillverknings-, konsumentvaru- och processindustri samt olje-, gas- och petrokemisektorn. Två divisioner betjänar ABB och externa kanalpartners med kraft- och automationsprodukter. ABB:s division Finansiella tjänster är oförändrad.

ABB presenterar sitt resultat enligt den nya organisationen för första gången vid rapporten för tredje kvartalet 24 oktober.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft--och automationsteknik vilket möjliggör anläggningar och industrier att förbättra sin prestation och minimera dess miljöpåverkan. ABB har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  Divisionsöversikt
  (ej reviderat)


  För detaljerad information hänvisas till appendix, där alla siffror presenteras som om företagets nya struktur hade varit implementerad under alla redovisadeperioden. Koncernbokslutet 2001 presenterades 24 juli och finns på ABB:s webbplats http://www.abb.se under Mediacenter - Pressmeddelanden.

  EBIT exklusive reavinster redovisas i fotnoter bara om de agregerade reavinsterna är materiella (och alltid om vinsterna överstiger 10% av divisionens EBIT).


  Energi
  (Utilities)

  USD i miljoner, där inget annat anges
  jan-jun
  2001
  jan-jun
  2000
  Förändring
  Förändring i lokala valutor
  Beställningsingång
  3 062
  3 411
  -10%
  -3%
  Intäkter
  2 551
  2 662
  -4%
  2%
  EBIT* (Resultat före räntenetto och skatter)
  86
  154
  -44%
  -42%
  EBIT-marginal
  3,4%
  5,8%
  * EBIT exklusive reavinster för de första sex månaderna 2000: 117 MSUD

  Divisionen Energi betjänar el-, gas- och vattenföretag – oavsett om de är statligt ägda eller privata, globala eller lokala, eller om de verkar på reglerade eller avreglerade marknader – med ett brett utbud av tjänster, från grundläggande produkter till helhetstjänster och -system. Divisionen har ungefär 16 000 medarbetare.


  Processindustri
  (Process Industries)
  USD i miljoner, där inget annat anges
  jan-jun
  2001
  jan-jun
  2000
  Förändring
  Förändring i lokala valutor
  Beställningsingång
  1 900
  1 997
  -5%
  2%
  Intäkter
  1 570
  1 621
  -3%
  4%
  EBIT (Resultat före räntenetto och skatter)
  71
  59
  20%
  28%
  EBIT-marginal
  4,5%
  3,6%
  Divisionen Processindustri betjänar företag inom kemi, läkemedel, petroleum, gas, marina system, metall, mineral, gruvor, cement, papper, massa och tryckning med en stort utbud av produkter inom kraft och automation. Divisionen har starkt branschkunnande och kombinerar det med lösningar inom automation, kraft, inköp och tjänster för att skapa lösningar enligt Industriell IT fokuserade på dessa kundgrupper. Divisionen har ungefär 16 000 medarbetare.


  Tillverknings- och konsumentvaruindustri
  (Manufacturing and Consumer Industries)

  USD i miljoner, där inget annat anges
  jan-jun
  2001
  an-jun
  2000
  Förändring
  Förändring i lokala valutor
  Beställningsingång
  2 465
  3 052
  -19%
  -12%
  Intäkter
  2 362
  2 512
  -6%
  1%
  EBIT* (Resultat före räntenetto och skatter)
  66
  91
  -27%
  -24%
  EBIT-marginal
  2,8%
  3,6%
  * EBIT exklusive reavinster för de första sex månaderna 2000: 70 MUSD.

  Divisionen Tillverknings- och konsumentvaruindustri säljer produkter, lösningar och tjänster för att förbättra kundens produktivitet och konkurrenskraft inom områden som fordonsindustri, telekom, tillverkningsindustri, elektronik, flygplatser, paket- och varudistribution, officiella och kommersiella byggnader. Den tillhandahåller också luftbehandlingslösningar för industri- och miljöprocesser. Divisionen har ungefär 32 000 medarbetare.


  Olja, gas och petrokemi
  (Oil, Gas and Petrochemicals)

  USD i miljoner, där inget annat anges
  jan-jun
  2001
  jan-jun
  2000
  Förändring
  Förändring i lokala valutor
  Beställningsingång
  1 990
  1 991
  0%
  3%
  Intäkter
  1 548
  1 212
  28%
  34%
  EBIT (Resultat före räntenetto och skatter)
  88
  65
  35%
  41%
  EBIT-marginal
  5,7%
  5,4%
  Divisionen Olja, gas och petrokemi fokuserar på system, produkter och tjänster för olje- och gasborrning både på land och till havs, samt utveckling och leverans av havsteknikinstallationer, raffinaderier och petrokemiska anläggningar världen över. Divisionen har ungefär 13 000 medarbetare.


  Kraftprodukter
  (Power Technology Products)

  USD i miljoner, där inget annat anges
  jan-jun
  2001
  jan-jun
  2000
  Förändring
  Förändring i lokala valutor
  Beställningsingång
  2 134
  2 206
  -3%
  2%
  Intäkter
  1 814
  1 768
  3%
  9%
  EBIT (Resultat före räntenetto och skatter)
  132
  141
  -6%
  -2%
  EBIT-marginal
  7,3%
  8,0%
  Divisionen Kraftprodukter täcker all teknik för överföring och distribution av elektrisk kraft. Det inkluderar transformatorer, ställverk, brytare, kondensatorer, kablar liksom andra produkter och teknik för hög- och mellanspänningsapplikationer. Alla produkter utvecklas för närvarande för att passa i ABB:s gemensamma arkitektur Industriell IT. Den ökade användningen av informationsteknik (IT), inklusive produktkonfiguration på nätet, möjliggör för ABB att leverera med cykeltider som är bäst i branschen. Divisionen fokuserar på kunder inom industri, kommersiella fastighetsägare, kraftbolag och externa kanalpartners, till exempel distributörer, systemutvecklare, entreprenörer och OEM-kunder (original equipment manufacturers, eller tillverkare av originalutrustning). Divisionen har ungefär 29 000 medarbetare.


  Automationsprodukter
  (Automation Technology Products)

  USD i miljoner, där inget annat anges
  jan-jun
  2001
  jan-jun
  2000
  Förändring
  Förändring i lokala valutor
  Beställningsingång
  2 687
  2 839
  -5%
  1%
  Intäkter
  2 572
  2 544
  1%
  8%
  EBIT* (Resultat före räntenetto och skatter)
  219
  223
  -2%
  5%
  EBIT-marginal
  8,5%
  8,8%

  Divisionen Automationsprodukter tillhandahåller produkter, system, mjukvara och tjänster för automation och optimering av tillverkningsprocesser (vare sig det rör sig om styckegods, partier eller satser) samt relaterad affärsverksamheter. Viktiga tekniker inkluderar mätning, styrning, instrumentering, processanalys, drivutrustning, motorer, kraftelektronik, robotar och lågspänningsprodukter; som alla inriktas mot en gemensam arkitektur enligt Industriell IT för automations- och informationslösningar i realtid genom hela företaget. Dessa tekniker säljs både genom tredjepartskanaler (OEM, systembyggare, distributörer) och genom ABB:s slutkundsdivisioner. Divisionen har ungefär 43 000 medarbetare.


  Finansiella tjänster
  (Financial Services)

  USD i miljoner, där inget annat anges
  jan-jun
  2001
  jan-jun
  2000
  Förändring
  Förändring i lokala valutor
  Intäkter
  1 019
  984
  4%
  9%
  EBIT (Resultat före räntenetto och skatter)
  203
  188
  8%
  17%

  Divisionen Finansiella tjänster stöder interna och externa kunder med innovativa finansiella lösningar inom strukturerad finansiering, leasing, utveckling och ägarskap av projekt, konsulttjänster, försäkring och internbanksverksamhet. Divisionen har ungefär 1 200 medarbetare.

  Viktiga datum

  Oktober 24, 2001 9 månadersrapporten
  Oktober 29-30 Analytikermöte i Zürich
  Oktober 29 Pressträff i Zürich

  Telefonkonferens

  Tid: Telefonkonferensen börjar 16.00 Central European Time (CET)
  Telefonnummer: +41 91 610 4111
  Telefonnummer eftersändning: +41 91 610 2500, kod 143
  Eftersändningen finns tillgänglig i 72 timmar med början 2 timmar efter telefonkonferansenkonferansen.
  Litteratur: Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt i PDF-format den 18 september från klockan 12.00 på ABB:s webbplats: http://www.abb.com/investorrelations


Senast uppdaterad 2009-04-15
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 41328ee79412ff13c1256acb00196bb1