Pressmeddelanden 2002

2002-12-20 -- ABB hjälper till att lysa upp OS i Aten 2004

2002-12-19 -- ABB får beställning värd 200 MUSD till etylenprojekt i Kina

2002-12-19 -- ABB får beställning värd 30 MUSD på kraftförsörjning till aluminiumsmältverk i Kanad

2002-12-18 -- ABB tecknar bankkredit på 1,5 miljarder USD

2002-12-13 -- ABB får beställning värd 34 MUSD för att arbeta på världens största oljeledning

2002-12-11 -- ABB Building Systems bygger den nya arenan i Linköping

2002-12-09 -- ABB tar över produktionsunderhåll från Cloetta

2002-11-27 -- ABB investerar 1,6 miljarder USD i teknik

2002-11-26 -- ABB tecknar transformatorkontrakt värt 200 MUSD i USA

2002-11-21 -- ABB vald som leverantör i 3G-order

2002-11-12 -- ABB får beställning värd 80 MUSD till oljeplattform i Nordsjön

2002-11-12 -- Chalmersforskare får stipendier för forskning inom förnybar energi

2002-11-08 -- ABB sätter nya korta och medellånga affärsmål

2002-11-05 -- EU ger klartecken för försäljningen av Structured Finance-verksamhet till GE Commercial Finance

2002-11-01 -- ABB i förhandlingar med representanter för asbest målsägare

2002-10-24 -- ABB agerar för att minska kostnadsbasen efter ett svagt tredje kvartal

2002-10-21 -- ABB överväger alternativ för asbestskulder i Combustion Engineering

2002-10-21 -- ABB skriver ned resultatutsikterna

2002-10-16 -- ABB:s kraftöverföringsprojekt får nationellt miljöpris i Australien

2 002-10-15 -- ABB meddelar att Martin Ebner avgår ur styrelsen

2002-10-11 -- ABB Export Bank säljer bolåneportfölj för 55 MUSD

2002-10-09 -- Prevas sluter samarbetsavtal med ABB inom Industrial IT

2002-10-08 -- ABB får beställning värd 180 MUSD på undervattenssystem i Barents hav

2002-10-01 -- ABB tillsätter ny chef för Human Resources

2002-09-30 -- ABB får beställning på kraftöverföring i Indien värd 48 MUSD

2002-09-23 -- ABB får beställning värd 98 miljoner kronor på driftcentraler i sydöstra Kina

2002-09-18 – ABB säljer mätverksamheten för 244 MUSD

2002-09-17 -- ABB får beställning värd 32 MUSD på att stärka kraftförsörjningen i Moçambique

2002-09-10 -- Årets Alde Nilsson-stipendiater är utsedda

2002-09-05 -- Nytt ledarskap hos ABB

2002-09-04 -- ABB säljer Structured Finance till GE Commercial Finance för 2,3 miljarder USD

2002-09-03 -- ABB presenterade "prestanda i kraft" vid Cigré teknikutställning

2002-07-24 -- Halvårsrapport -- ABB:s beställningsingång ökade under andra kvartalet – återhämtningen fortsätter

2002-07-22 -- ABB får beställning inom olja och gas värd 987 MUSD i ryska Fjärran Östern

2002-07-04 -- ABB får order från Vägverket värd 160 MSEK

2002-07-03 -- ABB får beställning värd 93 MUSD på kraftlänk i Kalifornien

2002-07-02 -- ABB har certifierat 10 000 produkter enligt ny standard

2002-06-27 -- ABB Building Systems ska förvalta fastigheterna

2002-06-27 -- ABB säljer fastigheter i Sverige för 300 MUSD

2002-06-26 -- ABB tecknar kontrakt värda 230 MUSD med Statoil

2002-06-06 -- ABB får beställning på elektrisk utrustning till Sydafrika värd 26 MUSD

2002-06-06 -- ABB får beställning värd 115 MUSD på att förstärka Mexikos kraftförsörjning

2002-06-05 -- ABB publicerar årsredovisning för hållbar utveckling

2002-06-04 -- ABB ny driftentreprenör för Östra sjukhuset och Rehnströmska sjukhuset i Göteborg

2002-06-04 -- ABB och Ki Consulting i samarbete kring Industrial IT

2002-05-30 – ABB får beställning värd 41 MUSD på transformatorstation och kraftledningar i Venezuela

2002-05-29 – ABB får beställning värd 37 MUSD på transformatorstation i Rumänien

2002-05-28 -- Bärbart och trådlöst i massa- och pappersindustrin

2002-05-16 -- ABB lanserar framgångsrikt obligationer i euro och pund

2002-05-14 -- ABB och Tetra Pak utvecklar gemensamt ny programvara för automation

2002-05-08 – ABB tecknar avsiktsförklaring med Phillips Petroleum

2002-05-08 -- ABB ökar säkerheten i kinesiska gruvor

2002-05-03 – ABB får beställning värd 330 MUSD från Statoil

2002-04-29 -- ABB International Finance Limited placerar framgångsrikt konvertibla obligationer värda 968 MUSD

2002-04-29 – ABB optimerar kraftleveranser i Italien

2002-04-29 -- ABB International Finance Limited lanserar konvertibla obligationer värt cirka 900 MUSD

2002-04-26 -- ABB tecknar justerad bankkredit på 3 miljarder USD

2002-04-24 -- ABB:s verksamhetsmässiga och finansiella omstrukturering är på rätt väg

2002-04-18 -- ABB får kraftbeställning värd 44 MUSD i Nigeria

2002-04-17 -- SattStore från ABB ska styra Nettos nya distributionslager

2002-04-16 -- ABB ny driftentreprenör för Karolinska sjukhuset

2002-04-16 -- Billerud AB Gruvöns Bruk investerar i Industrial IT från ABB för ökad produktion av vit liner

2002-04-04 - ABB får beställning värd 50 MUSD på kraftlänk i USA

2002-04-02 – ABB erhåller fullständiga åtaganden för bankkredit på 3 miljarder USD

2002-03-21 -- ABB stärker likviditeten och den finansiella flexibiliteten

2002-03-20 -- ABB får beställning värd 22 MUSD för att bygga IT-plattform till Korean Power Exchange

2002-03-18 -- ABB får beställning värd 30 MUSD i Algeriet

2002-03-12 – ABB:s aktieägare godkände räkenskaperna för 2001

2002-03-12 -- ABB lägger verksamheten Financial Services under den nye finans- och ekonomichefen (CFO)

2002-03-10 -- ABB och tidigare koncernchefer överens om förmåner

2002-03-08 -- En milstolpe i industrirobotens historia har passerats i och med att ABB som första robotleverantör säljer den 100.000:e roboten.

2002-03-01 -- ABB får beställning värd 32 MUSD i Saudiarabien

2002-02-18 -- ABB öppnar forskningscenter i Indien

2002-02-13 -- ABB redovisar förlust på 691 MUSD för 2001 efter betydande engångskostnader, minskar nettoskulden med 2,2 miljarder USD under fjärde kvartalet efter rekordstort kassaflöde

2002-02-13 -- ABB:s styrelse omprövar förmåner till tidigare CEOs

2002-02-08 -- Endesa valde ABB:s driftledningssystem

2002-02-06 -- ABB ökar takten i satsningen på Industrial IT

2002-01-30 -- ABB tar engångskostnad på 470 MUSD för asbestrelaterade skadeståndsanspråk

2002-01-29 – ABB för samman divisionerna Koncernomvandling och Koncernprocesser

2002-01-28 -- ABB får beställning värd 165 MUSD för att bygga ut en etylenfabrik i Polen

2002-01-04 -- Investor ökar sitt innehav i b-business partners genom förvärv av aktier från ABB

Senast uppdaterad 2009-12-22
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 37755866d079284fc1256b3700278c2c