Viktiga händelser inom ABB Sverige 2004

Kommentarer till den svenska verksamheten

2005-02-17 - ABB Sverige redovisar för 2004 en beställningsingång på 22 022 miljoner kronor. Det är en ökning med 17 % jämfört med 2003. Kraftdivisionen svarar för den största delen av ökningen till följd av att ett antal stora projekt tagits hem under året. Även efterfrågan på produkter har varit god. Exportförsäljningen svarar för 80 % av den totala beställningsingången.

Intäkterna minskade med 9 % till 19 515 miljoner kronor. Nedgången beror på en låg beställningsingång för stora projekt inom Kraftdivisionen under 2003 medan Automationsdivisionen visar en ökning av intäkterna med 4 % jämfört med motsvarande verksamhet år 2003.

Antalet medarbetare minskade från 10 044 (2003-12-31) till 9 159 (2004-12-31).

Positiv resultatutveckling
ABB Sverige hade en fortsatt positiv resultatutveckling under 2004. Resultatet för Automationsdivisionen förbättrades kraftigt medan Kraftdivisionens förbättring absorberades av de minskade intäkterna.

Kostnadsbesparingsprogrammet Step Change avslutades under 2004 enligt plan. Projektet har varit mycket framgångsrikt och säkerställt en bra kostnadsnivå och produktivitet. Under de senaste fyra åren har omsättningen per medarbetare ökat med 10 % per år eller totalt 45 %.

ABB Sverige satsar nu på lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla erbjudandet till kunderna samt genom långsiktig verksamhetsutveckling inom samtliga enheter.

Utsikterna är goda
Vid ingången av 2004 var avsaknaden av stora projekt inom Kraftdivisionen ett orosmoln. Situationen har under året förbättrats väsentligt genom bland annat det stora HVDC-projektet till Three Gorges i Kina, värt 3 miljarder kronor. Ett annat HVDC-projekt, NorNed, värt 2 miljarder kronor, fick igångsättningstillstånd i december efter att ha legat på is under flera år. Under januari 2005 tog Kraftdivisionen hem ytterligare ett stort HVDC-projekt, Estlink, värt 800 miljoner kronor samt en stor transformatororder till Indien, värd 250 miljoner kronor.

Industrin investerar, vilket ger god efterfrågan på produkter, system och service från Automationsdivisionen. Ett stort projekt har tagits hem under början av 2005. Det är LKAB som beställt komplett utrustning för ett nytt pelletsverk i Malmberget till ett värde av 190 miljoner kronor.

ABB prioriterar forskning
Satsningen på forskning och utveckling är oförändrat hög och ett prioriterat område inom ABB-koncernen. ABB:s forskning bedrivs över hela världen och har ett starkt fotfäste i svenska ABB. Corporate Research i Västerås har cirka 200 forskare med ett 20-tal nationaliteter.

Pris för innovativ forskning har under året delats ut till flera forskare inom Corporate Research i Sverige. Nanoforskaren Peter Isberg tilldelades Thuréuspriset i fysik-matematiska klassen för framstående forsknings- och utvecklingsarbete inom materialfysik och nanoteknologi. Doktor Uno Gäfvert fick utmärkelsen ”Tomas W Dakin Award” från IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society. Gäfvert fick priset för sitt arbete med dielektrisk respons, som är ett verktyg för att utvärdera kvaliteten hos isoleringssystem.


Kraftdivisionen (Power Technologies)
Beställningsingång: 12 600 MSEK
Intäkter: 10 152 MSEK
Antal medarbetare: 4 056

Viktiga händelser under 2004
Kraftdivisionen tog i juni hem ett projekt på ytterligare en HVDC-länk från Three Gorges vattenkraftanläggning i centrala Kina till kuststaden Shanghai. Projektet är värt 3 miljarder kronor. ABB har tidigare byggt två kraftlänkar från Three Gorges. Den senare togs i drift i juni 2004. Den tredje länken ska tas i drift redan år 2007.

I slutet av 2004 kom tillståndet att starta genomförandet av HVDC-projektet NorNed. Detta kontrakt togs år 2000 och är värt 2 miljarder kronor. Undervattenslänken mellan Norge och Nederländerna är 580 km och blir den längsta i världen när den tas i drift år 2007.

ABB:s koncept för flexibla kraftöverföringssystem för växelström (FACTS – Flexible AC Transmission Systems) säljer mycket bra. Under året har ett flertal stora order vunnits, bland annat till Mexiko, Frankrike, Sydafrika och Australien. FACTS-teknologin efterfrågas mer och mer av kraftleverantörer som vill stabilisera kraftsystemen och förbättra överföringskapaciteten.

Kraftdivisionen har även fått flera order på transformatorstationer. Bland annat en transformatorstation till Rumänien värd cirka 300 miljoner kronor. Den största delen av utrustningen tillverkas hos ABB i Ludvika och Västerås. En annan transformatorstation ska levereras till Vietnam. Ordervärdet är cirka 120 miljoner kronor. Den nya anläggningen kommer att placeras norr om Ho Chi Minh City och blir en viktig knutpunkt i transmissionsnätet i södra Vietnam.


Automationsdivisionen (Automation Technologies)
Beställningsingång: 12 440 MSEK
Intäkter: 11 774 MSEK
Antal medarbetare: 4 534

Viktiga händelser under 2004
Det expansiva klimatet i Kina har under året lett till en rad stora beställningar för Automationsdivisionen. Valsverk till Ziangtan Plate Mill till ett värde av 130 MSEK samt gruvspel till de kinesiska gruvkoncernerna Huainan Mine Group och Xinwen Mining Group till ett totalt värde av drygt 300 MSEK är några exempel. Dessutom visar vårt planhetsmätsystem Stressometer rekordhög försäjning till valsverksindustrin i Kina.

Ett femårigt avtal gällande leverans av traktionsmotorer till Bombardier Transportation signerades i början av 2004. Avtalet innebär att ABB:s enhet Machines i Västerås kommer att tillverka traktionsmotorer för tåg och spårburna fordon till Bombardier Transportation världen över. Flera order till ett värde av 180 miljoner kronor kom in under 2004 och under januari fick ABB en beställning på 420 traktionsmotorer för höghastighetståg till Kina värd 39 miljoner kronor.

ABB:s affärsområde Automation Products levererar en miljon produkter varje dag från sina drygt 100 fabriker runt om i världen. Sverige har en väsentlig del av denna verksamhet med god lönsamhet och tillväxt.

ABB:s robotverksamhet i Sverige har under året levererat fler robotsystem än någonsin. Bilindustrin är ett mycket viktigt kundsegment och några av världens ledande billeverantörer beställde robotar för totalt 600 miljoner kronor. En annan stor order kom från den amerikanska posten. Ordern avser så kallade portalrobotar som kommer att sortera, flytta och stapla lådor med brevförsändelser baserat på information om postnummer lagrade på streckkoder.

ABB har under året lanserat ett nytt automationssystem, System 800xA. Systemet har många funktioner och är lätt att integrera med andra system och med ABB:s tidigare system. 800xA har tagits emot väl på marknaden och system har sålts till en rad olika branscher, som massa och papper, järn- och stål, livsmedel, läkemedel samt olika krafttillämpningar.

Även ett nytt styrsystem för industrirobotar – IRC5 - har lanserats. Styrsystemet är uppbyggt i moduler som gör det lätt att anpassa efter kundens behov. Det kraftfulla PC-verktyget och den grafiska programmeringsenheten gör IRC5 till ett mycket användarvänligt system där upp till fyra robotar kan styras från samma styrmodul.

Fakta om ABB Sverige
I Sverige har ABB drygt 9000 medarbetare och finns på 30 orter. Svenska ABB är en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 5000 medarbetare och Ludvika med cirka 2400 medarbetare.

ABB (www.abb.se) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare.

Senast uppdaterad 2005-02-18
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 33e24fbe90dcf75ec1256fac00425dd6