Investor ökar sitt innehav i b-business partners genom förvärv av aktier från ABB

2002-01-04 -- Investor AB har ökat sitt innehav i b-business partners, ett pan-europeiskt riskkapitalbolag, genom att förvärva 90 procent av ABB:s aktieinnehav och kapitalåtagande. Genom transaktionen har ABB erhållit 188 MEUR (166 MUSD). Investors andel av inbetalt kapital samt framtida åtaganden i b-business partners uppgår nu till cirka 75 procent.

Denna transaktion är i linje med Investors strategi att ytterligare förstärka sin position på den europeiska riskkapitalmarknaden. För ABB är det i linje med strategin att fokusera på kärnverksamheterna inom kraft- och automationsteknik.

Vidare har b-business partners Supervisory Board och ledning beslutat att de för närvarande kan uppnå sina investeringsmål med mindre kapital än vid grundandet. Detta då företag i dag behöver mindre kapital för att fullfölja sina affärsplaner samtidigt som de är lägre värderade. b-business partners har därför beslutat att tillfälligt reducera ägarnas inbetalda kapital. Den positiva kassaflödeseffekten för Investor av transaktionerna är netto 25 MEUR.

Det totala kapitalåtagandet till b-business partners uppgår till 728 MEUR, varav Investor står för cirka 550 MEUR. b-business partners inbetalda kapital uppgår, efter ovanstående transaktioner, till cirka 270 MEUR, varav Investor har bidragit med cirka 200 MEUR. Återstoden avropas efter behov för att finansiera framtida investeringar.

b-business partners är ett riskkapital bolag med ett internationellt nätverk av erfarenhet och kompetens inom industriell och finansiell verksamhet. b-business partners ägs av: Investor AB, ABB, SEB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Hewlett-Packard, Saab Aerospace, Sandvik, SKF, Stora Enso och WM-data. b-business partners har investerat omkring 60 MEUR och har en portfölj bestående av tio bolag.

Senast uppdaterad 2006-04-28
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 3256f2969055774ac1256b3700282a09