ABB:s aktieägare godkände räkenskaperna för 2001

2002-03-12 – På bolagsstämman idag godkände aktieägarna i ABB Ltd räkenskaperna samt förslaget att inte betala ut någon utdelning för 2001. Aktieägarna gav styrelsen ansvarsfrihet och bekräftade förslaget att inte sätta ned aktiekapitalet.

Godkände ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och att ingen utdelning betalas ut för 2001; fokusering på ökad transparens och ägarstyrning

ABB:s bolagsstämma ägde rum i Zurich-Oerlikon, Schweiz. Den hölls på tyska och översattes till engelska för direktsändning via Internet, samt översattes till svenska för aktieägare från Sverige. Sammanlagt 2 212 aktieägare var närvarande på stämman, representerande 49,3 procent av det totala röstberättigande aktiekapitalet.

Jürgen Dormann, ordförande i ABB:s styrelse, höll i stämman tillsammans med ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman och ABB:s chefjurist Beat Hess. Efter en del kritik av styrelsens agerande under senare år röstade aktieägarna för att ge styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet individuellt.

Ansvarsbefrielsen inkluderade styrelsemedlemmar som inte ställde upp för återval – Percy Barnevik, Robert Jeker, Gerhard Cromme och Edwin Somm. Styrelsen uttryckte sina kondoleanser avseende styrelsemedlemmen Agostino Rocca, som dog i en flygplanskrasch under 2001.

Aktieägarna röstade också för att återvälja Jürgen Dormann, Jörgen Centerman, Martin Ebner och Jacob Wallenberg. De röstade för att välja fyra nya styrelsemedlemmar: Roger Agnelli, Hans Ulrich Maerki, Michel de Rosen och Bernd W. Voss.

Angående omvärderingen av pensioner och förmåner till de tidigare koncerncheferna Percy Barnevik och Göran Lindahl sade Dormann: ”Styrelsen är av uppfattningen att den har hanterat denna mycket beklagansvärda incident öppet och målmedvetet, efter bästa kunskap och tro, och med fullgörande av sina skyldigheter.”

”Samtidigt beklagar styrelsen att frågan har orsakat väsentligt ökad arbetsbelastning för många medarbetare,” fortsatte han. ”Men den kopplar detta med den fasta övertygelsen att ABB nu återigen har en sund position och tillsammans med företagets många lojala medarbetare kan inrikta sig på de långsiktiga möjligheterna som företagets framstående marknadsposition erbjuder.”

Med erkännande av ABB:s ansträngningar att bli mer transparent och stärka förpliktelsen till god ägarstyrning drogs en aktieägarbegäran om en särskild revision tillbaka under stämman.

ABB:s aktieägare bejakade styrelsens förslag att inte sätta ned aktiekapitalet och röstade också för att acceptera att ingen utdelning betalas ut för 2001. ABB föreslog att ingen utdelning skulle betalas ut i ansträngningarna att förstärka företagets kapitalbas framöver.

Ernst & Young AG återvaldes som revisorer och koncernrevisor för det finansiella året 2002 och OBT Treuhand AG återvaldes som särskilda revisorer.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 155 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Senast uppdaterad 2002-03-12
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 3188ca0c6ed558c7c1256b7a0069f158