ABB träffar avtal om försäljning av delar av divisionen Oil, Gas and Petrochemicals för 925 MUSD

2004-01-16 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har slutfört avtalet om att sälja verksamheten för utvinning och produktion av olja och gas (Upstream) inom divisionen Oil, Gas and Petrochemicals till ett nystartat företag startat av ett privat finanskonsortium bestående av Candover Partners Ltd, 3i och JP Morgan Partners. ABB förväntas redovisa en liten realisationsvinst på utgångspriset 925 MUSD.

Avtalet innehåller också en eventuell uppskjuten ersättning på ytterligare belopp upp till 50 MUSD.

”Avtalet markerar ännu ett steg för att öka fokus på våra kärnverksamheter och avsluta vårt avyttringsprogram,” säger Peter Voser, ABB:s ekonomi- och finanschef.

En avsiktsförklaring presenterades i slutet av oktober. Avyttringen är föremål för sedvanligt godkännande av myndigheter och uppfyllande av vissa tillträdesvillkor och innefattar ett tillfredställande slutförande av granskningen och en lösning av den juridiska efterlevnaden som är under utredning. Tillträde är beräknat till mitten av 2004.

ABB säljer sin USA baserade verksamhet Vetco Gray och verksamheten ABB Offshore Systems med huvudkontor i Norge. Verksamheten inom utvinning och produktion av olja och gas är verksam i mer än 30 länder och sysselsätter cirka 7 500 medarbetare, huvudsakligen i Brasilien, Kanada, Norge, Singapore, UK och USA med en omsättning på 1,7 miljarder USD under 2002.

Avyttringen omfattar inte ABB Lummus Global, vars huvudsakliga verksamheter är förädling och raffinering (Downstream). ABB de fortsätter förhandlingar med ett flertal intressenter om en försäljning av Lummus Global och förväntar sig en försäljning under 2004.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

Senast uppdaterad 2004-01-16
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 30d1358f26292a74c1256e1d006007ac