ABB köper mexikanskt företag som tillverkar borr- och produktionsutrustning


2001-08-23 -- ABB har förvärvat FIP S.A., en ledande leverantör av tryckbehållande utrustning för olje- och gasproduktion i Mexiko.

Förvärvet ska integreras i divisionen Olja, gas och petrokemi.

FIP S.A. är baserat i Mexico City och har cirka 450 medarbetare. Det förser kunder världen runt med brunnshuvuden och ventiler för olje- och gaskällor. ABB har för avsikt att marknadsföra FIP:s produkter och tjänster över hela världen.

”Förvärvet breddar ABB:s erbjudande och öppnar nya marknader för ABB:s produkter på den växande olje- och gasmarknaden i Mexiko,” säger Gorm Gundersen, vice vd i ABB och ansvarig för divisionen Olja, gas och petrokemi. Enligt experter är Mexikos olje- och gasreserver de femte största i världen.

ABB förvärver FIP S.A. från Walworth de Mexico S.A. Villkoren för köpet offentliggjordes inte.

”En del av vår tillväxtstrategi är att förstärka vår närvaro inom områden med mycket hög tillväxtpotential, där vi också kan erbjuda produkter och lösningar från andra inom våra verksamheter,” säger Gundersen. ”Förvärvet passar bra in i den strategin. Det är ett stabilt företag med pålitlig teknik, som ger oss ett fotfäste på en viktig tillväxtmarknad.”

ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 306733f9202bf191c1256ab100298a9b