System 800xA utvidgar funktionaliteten hos traditionella automations-system

2004-03-25 ABBs Industrial IT baserade automationssystem, System 800xA, ger kunderna ett bättre sätt att uppnå en mätbar förbättring i produktivitet och lönsamhet. Till skillnad från traditionella styrsystem innehåller System 800xA alla automationsfunktioner i en och samma drifts- och konstruktionsmiljö, så att anläggningar och fabriker kan drivas effektivare till en lägre kostnad.

"Med System 800xA får våra kunder en påtaglig och kontinuerlig produktivitetshöjning på alla nivåer i sina automationsprocesser, säger Christer Ramebäck, ansvarig för automationssystem vid ABB Automation Technologies, Sverige. System 800xA ger våra kunder ökade möjligheter vid styrning och övervakning av industriprocesser. Med det här systemet har ABB höjt ribban för vad ett automationssystem kan omfatta och vilken funktionalitet det har."

Systemet klarar inte bara traditionell processtyrning utan även produktionsstyrning, säkerhetssystem, smart instrumentering, motorstyrning, robotcellstyrning, informationshantering, tillgångsoptimering så kallad "asset optimization" och hantering av anläggningsdokumentation. Den unika konstruktionsmiljön för applikationer arbetar mot en enhetlig uppsättning data för hela anläggningen. Konstruktionsdata behöver bara matas in en enda gång. Effektiva funktioner stödjer programmering, ändringar och återanvändning av applikationslösningar.

För första gång är hela funktionaliteten åtkomlig i ett och samma användargränssnitt. Den har tagits fram för att presentera all tillgänglig information i en anläggning på ett sätt som passar alla användargrupper. Produktivitetshöjande stödapplikationer används alltmer inom industrin och ökar mängden data inom anläggningar. Om inte data samlas in och presenteras på ett korrekt sätt, översköljs personalen av mängder av ostrukturerad information .

System 800xA bygger på teknikplattformen Industrial IT Aspect Object™ på vilken allmänna eller branschindustrispecifika mjukvarulösningar enkelt kan integreras. Därmed skapas en sömlös länk mellan processtyrningen och olika tredjepartspaket. System 800xA stöder således lösningar som ger totalstyrning av industrianläggningar och skiljer sig därmed från traditionella automationssystem. Resultatet blir förbättrad produktivitet i hela anläggningen. Här följer några exempel på kraftfulla och integrerade basfunktioner för processindustrin som finns i 800xA:

Drift: Operate IT Process Portal är ett användarvänligt gränssnitt mot automationssystemet. Process Portal ger ett enhetligt arbetssätt så att man från alla arbetsstationer i automationssystemet kan arbeta med allt från överordnade företagsdata till enkel styrning av enstaka objekt.

Anläggningskonstruktion: Integrerad konstruktionsmiljö, som stöder hela automationsprojektet under totala livscykeln från planering, via konfigurering, bibliotekshantering, igångkörning till drift och underhåll. Man minimerar därmed ägandekostnaderna.

Informationshantering: Programvara för informationshantering samlar in, lagrar, hämtar och presenterar historikdata, processdata och affärsdata och ökar användbarheten av verksamhetens alla data.

Batchhantering: Speciella verktyg som krävs vid satsvis tillverkning (s.k. batchtillverkning), exempelvis modellering, exekvering och spårning. Vidare finns funktioner som underlättar valideringsprocesser enligt FDA 21 CFR Part 11

Tillgångsoptimering eller så kallad "Asset Optimization": Programvara för tillgångsoptimering utnyttjar all den information som finns inom anläggningen för att undersöka och rapportera status hos anläggningstillgångar i realtid. Detta håller nere kostnaderna för reparationer och medger förebyggande underhåll så att underhållsbudgetar kan minimeras.. Tillgångsoptimeringen omfattar allt från tillståndsövervakning av enskilda enheter till Asset Management-program för hela industrianläggningar, CMMS (Computer Maintenance Management Systems).

Processtyrning och I/O: Omfattande utbud av standardbaserade hårdvarulösningar och programvaror uppfyller behovet för total processtyrning. Processtationer med en komplett uppsättning I/O-gränssnitt för alla driftsmiljöer inom anläggningen.

Fältbussar: 800xA kan utnyttja alla fältbusslösningar som finns på marknaden och därmed minskar livscykelkostnaderna tack vare stora besparingar vid konstruktion, implementering och drift av fältinstrumentering.

800xA har ett antal funktioner som ger systemet förhöjd driftsäkerhet, ökad skalbarhet och tillförlitlighet, förenklar spårbarhet och uppföljning som stöd vid myndighetskrav. Dessa systemfunktioner leder till höjd processtillgänglighet som i sin tur leder till bättre produktivitet. System 800xA är en hörnpelare i ABB:s Industrial IT satsning, som ger applikationslösningar på de problem som kunderna möter på den globala marknaden idag. ABB har en produktstrategi som syftar till utveckling genom stegvis förbättring som samtidigt skyddar kundens redan gjorda investeringar.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 115 000 medarbetare.

Senast uppdaterad 2004-03-24
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 2a7c256413a3976dc1256e61004a1808