ABB noteras på New York-börsen


2001-04-06 -- ABB noterade idag sin aktie på New York-börsen som ett led i att stödja företagets strategi för tillväxt.

Stark marknadsposition i USA är nyckeln för globala aktörer

”Vi arbetar för att bredda vår aktieägarbas i USA” säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman, i samband med att företaget idag noterar depåbevis (ADS) under namnet ”ABB” på New York-börsen. ”Noteringen stärker våra tillväxtambitioner samt ger oss bättre möjligheter att jämföra oss med våra konkurrenter.”

”För att bli betraktad som en verklig global aktör är det viktigt att ha en stark position i USA,” säger Centerman. ABB:s verksamhet i USA sysselsätter idag mer än 16 000 medarbetare i över 40 delstater. Vid tolv forskningsenheter i USA bedriver mer än 1 000 forskare och mjukvaruingenjörer forskning och utveckling för ABB:s affärsverksamhet i USA och resten av världen.

I slutet av mars startade ABB ett återköpsprogram omfattande 6 miljoner aktier som ska annuleras. Aktieägarna stödde återköpsprogrammet om två procent av det totala aktiekapitalet vid bolags-stämman i Zürich, Schweiz. Samtidigt godkände aktieägarna en split, 4 för 1. För att kunna genom-föra delningen krävs en ändring i Schweisk lagstiftning, som väntas träda i kraft den 1 maj 2001.

I samband med introduktionen på New York-börsen, kommer ABB att etablera ett system som möjliggör för ägare av bundna depåbevis (ADRs) att lösa in dessa mot nya depåbevis (ADS). Fyra nya depåbevis (ADS) kommer att motsvara en aktie. När den planerade spliten genomförts kommer varje nytt depåbevis att motsvara en ABB-aktie.

ABB betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn med 160 000 medarbetare i mer än 100 länder

This press release does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 279c2706aa5156e5c1256a26003ba4bd