ABB Building Systems får ansvar för 180 skolor i Stockholm

2003-03-05 – ABB Building Systems har erhållit uppdraget från SISAB, som äger och förvaltar merparten av Stockholms skolor. I relation till den stora lokalytan om hela 1,6 miljoner kvm, är det den största offentliga upphandling av fastighetsservice som någonsin gjorts i Sverige. Avtalet är tecknat på tre år med start 1 april, 2003. Värdet av kontraktets fasta del uppgår till 12 MSEK årligen.

Avtalet innebär ett ansvar för teknisk fastighetsservice med inriktning på inomhusklimat i 180 skolor i Stockholm.

”SISAB affären ligger väl i linje med vår kärnverksamhet inom teknisk fastighetsservice. I denna affär kommer vi att kraftsamla och utnyttja vår stora erfarenhet och specialistkunskap inom ventilation,
styr & regler - teknik samt energiprocesser”, säger Anders Tollsten, VD ABB Building Systems.

”För att säkerställa att vi har en god innemiljö i våra fastigheter där ca 100 000 barn, ungdomar och övrig personal vistas varje dag är det av största vikt att vi har en kompetent och kunnig drift-entreprenör. Detta tycker vi att ABB har förutsättningar att leva upp till”, säger Björn Österblom, Chef för Drift och Teknik på SISAB.

ABB Building Systems (www.abb.se/byggnadssystem) kärnverksamhet är design, konstruktion, installation samt drift & underhåll av tekniska installationer i kommersiella och offentliga byggnader, industribyggnader och infrastrukturella anläggningar.

Senast uppdaterad 2003-03-05
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 263c4f38ed87e7b8c1256ce0002c8308