ABB:s serviceverkstäder och fullserviceenheter har blivit arbetsmiljöcertifierade


2001-08-30 -- ABB:s verksamhet för service av tekniska utrustningar och förebyggande underhåll har certifierats enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Verksamheten har 1 600 medarbetare på över 35 orter i Sverige och sällar sig nu till det fåtal företag som är komplett arbetsmiljöcertifierade.

Det tjänsteproducerande företaget har få egna maskiner och annan utrustning som kräver förebyggande underhåll. Medarbetarna är således företagets produktionsresurs och därför är arbetsmiljöcertifieringen ett naturligt steg för företaget.

Certifieringen innebär att man arbetar förebyggande för att undvika personskador och sjukskrivningar. Detta görs genom analyser av de arbetsmiljörisker som finns varpå dessa elimineras alternativt förebyggs genom lämplig skyddsutrustning eller utbildning. Den röda tråden är att göra riskanalys, sätta upp mål och handlingsplaner för att förebygga riskerna.

”Vi är sedan tidigare certifierade för yttre miljö och kvalitet och därmed faller det sig naturligt att även certifiera arbetsmiljön,” säger Göran Svensson på fullserviceenheten i Fagersta. ”Det är väldigt viktigt gentemot våra medarbetare att på detta sätt fokusera på en bra arbetsmiljö och ständigt arbeta för att förbättra denna. Vår strävan för en certifiering har också uppmärksammats av våra större kunder på ett positivt sätt.”

”Jag tycker att det är positivt att vi satsar på att förbättra vår arbetsmiljö”, säger Metalls fackordförande inom företaget, Lars Åkerman. ”Arbetsmiljöfrågorna är viktiga i verkstaden, på kontoret och på fält. Men till syvende och sist är det ändå vi själva som har det största ansvaret för vår arbetsmiljö.”

Arbetsmiljöcertifieringen kompletterar företagets tidigare certifikat för Kvalitet (ISO 9001) och
Yttre miljö (ISO 14001).

ABB är en ledande leverantör av kraftprodukter, automationsprodukter och finansiella tjänster samt branschspecifika produkter, lösningar och tjänster – till energisektorn, tillverknings- och processindustrin. Koncernen har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 1ce3048cb979ab80c1256ab800467bc9