ABB gör Unigear till standardställverk på den svenska marknaden

2004-04-21 -- AX1 fasas ut – tekniken tillvaratas i kommande generationer av ställverk

ABB fokuserar sin produktportfölj på att enbart marknadsföra och sälja Unigear som standardprimärställverk för den svenska marknaden. Det innebär samtidigt att ställverket AX1 fasas ut. Service och underhåll av tidigare installerade AX1-ställverk kommer att fortsätta.

AX1 som lanserades 1997 har haft svårt att etablera sig som volymprodukt på marknaden. Ställverket representerar en produkt med hög grad av innovativa lösningar vilket har inneburit att kostnaden för produkten har blivit högre än för konventionella produkter. Kostnadsläget för AX1 är den främsta orsaken till att produkten inte har uppnått en kritisk volym. De lösningar som har introducerats i och med AX1 kommer att återfinnas i framtida generationer av ställverk från ABB.

ABB erbjuder ett brett sortiment avancerade produkter på den globala marknaden och den nu aviserade förändringen berör endast en specialvariant av mellanspänningsställverk.

De produkter som ingår i ABB:s produktportfölj för mellanspänning är bland annat
· Skydds- och kontrollutrustning
· Primär- och sekundärställverk
· Nätstationer
· Utomhusapparater

För ytterligare information om våra produkter se Produkter & tjänster på www.abb.se .
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 115 000 medarbetare.

Senast uppdaterad 2006-08-04
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 19e416f0e8c6d1ddc1256e7d003dabd7