ABB kopplar ihop kraftnät i USA och Mexiko

HVDC-systemet kommer att öka tillförlitligheten samt möjliggöra handel med el. Ett viktigt projekt för ABB i Ludvika.

2005-12-22 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har av Sharyland Ulitities valts för att konstruera och bygga en ny länk för högspänd likström (HVDC) mellan USA och Mexiko. Transmissionslänken kommer att koppla ihop kraftnätet i Texas med CFE:s mexikanska nät, vilket möjliggör både delad reservkraft samt framtida elhandel.

”ABB:s spjutspetsteknik, HVDC, kommer att öka tillförlitligheten i näten”, säger Peter Smits, chef för division Power Technologies. ”Sammanlänkningar av kraftnät mellan länder ökar värdet för kraftbolagen och konsumenterna samt sänker kostnaderna”.

Ordern omfattar bl a transformatorer, högspänningsapparater, kondensatorer, tyristorventiler och kontrollutrustning från ABB i Ludvika.

Installationen kommer att vara ett så kallat ”back-to-back-system” med kapacitet att leverera 150 MW:s kraft i endera riktning. Den kommer också att ha förmåga till ”black start”, en viktig del i att höja tillförlitligheten då normal drift tvingats stoppa och ett hjälpande kraftflöde behövs för att återställa de skadade områdena. Som en icke-kommersiell anläggning kommer transmissionslänken att vara tillgänglig för kraftmission för alla sammanlänkande energileverantörer i Texas.

”Det här projektet är väsentligt för utvecklingen i det här området”, säger Mark Caskey, verkställande direktör för Sharyland Utilities. ”Det kommer att ge el till låga kostnader på en växande marknad och det kommer att stärka de lokala näten på båda sidor.”

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB AB
Christine Gunnarsson
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Senast uppdaterad 2006-01-10
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 1422890f6a86514bc12570e4004583ef