Storstockholms Lokaltrafik köper nytt övervakningssystem från ABB och YIT

2003-10-03 -- ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tillsammans med YIT Building Systems fått en beställning värd 110 MSEK från SL Infrateknik. Beställningen omfattar ett nytt driftövervakningssystem för elförsörjningen till SLs samtliga bansträckor. Det nya övervaknings-systemet, som baseras på IndustrialIT Network Manager, skapar bättre förutsättningar för SL att kontrollera en trygg och stabil krafttillförsel och samtidigt öka servicegraden för resenärerna.

Systemets uppbyggnad knyter samman Stockholms alla lokala järnvägars och tunnelbanors likriktarstationer, som är cirka 100 till antalet, med en gemensam driftcentral, vilket skapar stora ekonomiska och tekniska fördelar för SL. Totalt kommer omkring 100 kilometer optofiberkabel att installeras i tunnlar och längs järnvägar för att uppnå en snabb och tillförlitlig kommunikation mellan system och central. Driftcentralens användargränssnitt samt installationen av modernaste datorteknik för övervakning av eldistributionsnät gör driften överskådligare och ingreppen snabbare för SLs operatörer under normal drift såväl som vid störningar.

Leveransen genomförs av ett konsortium mellan ABB och YIT Building Systems. Projektet startar omgående och det nya systemet beräknas vara i drift sommaren 2005.

"ABB:s mångåriga erfarenhet av liknande projekt samt projektorganisationens sammansättning borgar för att genomförandet blir en framgång för SL Infrateknik och därmed också för ABB. Detta projekt utgör grunden för ett fortsatt långsiktigt samarbete mellan parterna", säger Hans Holmström, chef för affärsområde Utility Automation på ABB i Sverige.

"Att få förtroende av SL Infrateknik AB för detta projekt känns som ett bevis på den kunskap och erfarenhet vi under åren byggt upp när det gäller komplexa installationer och infrastrukturella lösningar", säger Kari Kallio, VD på YIT Building Systems.

För mer information kontakta:

ABB
Branschchef Lars Engdahl
Tel: 021-34 12 93
Fax: 021-32 42 18
lars.engdahl@se.abb.com
YIT Building Systems AB
Affärsenhetschef, Henrik Ljungström
Tel: 08-658 80 00
henrik.ljungstrom@se.abb.com

Senast uppdaterad 2009-02-24
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 1387e2bd2cb26862c1256db40033e1e3