ABB Utilities får beställning värd över 200 MSEK

Sex transformatorstationer för Rumänien
– genombrott för modern eldistributionsteknologi

2001-12-04 -- S.C.Electrica S.A. i Rumänien har beställt sex transformatorstationer av typerna URBAN och PS-1 för sitt 110 kV eldistributionsnät av ABB Utilities. Beställningen är värd ungefär 23 miljoner euro (220 miljoner kronor). Finansieringen är nu klar och arbetet med projektet påbörjas omgående.

ABB:s åtagande inkluderar konstruktion, tillverkning, uppförande, installation, test och idriftsättning. Projektet koordineras på kundsidan från Electrica huvudkontor i Bucharest men slutkunder är sex lokala distrikt. Transformatorstationerna kommer att placeras i Bucharest, Tulcea Centru, Cluj, Brasov, Tecuci och Comanesti.

”Våra nya ställverkskoncept är mycket attraktiva på världsmarknaden och inte minst anläggningen i centrala Bucharest, där extra stora krav ställs på att hög säkerhetsnivå också kombineras med ett snyggt estetiskt utförande, visar tydligt på detta” säger Per Segerström, ansvarig för kraftdistributionsanläggningar inom ABB i Sverige.

Projektet kommer att slutföras inom 18 månader och arbetet sker i samarbete mellan ABB i Sverige och Rumänien.

Både Electrica och ABB är mycket nöjda med resultatet av förhandlingarna och ser projektet som ett genombrott för modern kraftdistributionsteknologi på den rumänska marknaden.
”Med detta projekt förbättrar vi prestanda och effektivitet i vårt eldistributionsnät och jag hoppas att det är startpunkten för ett långt och fruktsamt samarbete,” säger Lucian Boghiu, VD för Electrica.

ABB Utilities (Energi) betjänar el-, gas- och vattenföretag – oavsett om de är statligt ägda eller privata, globala eller lokala, eller om de verkar på reglerade eller avreglerade marknader – med ett brett utbud av lösningar, från produkter till tjänster och system. Divisionen har ungefär 16 000 medarbetare.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Senast uppdaterad 2001-12-04
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 11b8a6628b75c5d5c1256b180039886f