ABB rapporterar oegentligheter till myndigheter

2005-04-19 - ABB meddelade idag att man till the U.S. Department of Justice (DoJ = justitiedepartementet) och Securities and Exchange Commission (SEC) självmant avslöjat vissa tvivelaktiga betalningar som uppgår till cirka 560 000 dollar, som gjorts av anställda vid ABB:s network management, ett specialiserat USA-baserat dotterbolag.

De tvivelaktiga betalningarna vid företaget blev kända vid en intern granskning som en följd av att två chefer avskedades från företaget i mitten av 2004. Företaget som är baserat i Sugerland, Texas, förvärvades i januari 1999 och sysselsätter cirka 150 medarbetare.

De tvivelaktiga betalningarna gjordes till mäklare i Latinamerika och Mellanöstern i samband med Sugerland-företagets affärer.

Fred Kindle, VD och koncernchef i ABB, säger i en kommentar: "Vi har en nolltoleranspolicy när det gäller efterlevnad av regler och affärsetiska frågor, vi handlar snabbt och rapporterar utförligt för att understryka vårt åtagande om transparens och korrekt affärsbeteende. Vår ökade verifiering av intern kontroll hjälpte oss att identifiera och ta itu med frågan".

Enligt praxis vid sådana här omständigheter kommer ABB att fortsätta sin granskning av efterlevanderegler av den här verksamheten, som är specialiserad på mjukvarukontroll för energikunder. ABB tänker till fullo samarbeta med DoJ:s och SEC:s granskning av den här frågan

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Media Relations, Zürich
Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-05-31
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 10e8dd5df5fd3e9ec1256fe80021e7f9