ABB träffar avtal om villkoren för ändrad uppgörelse för att lösa asbestfrågan

2005-03-21-- Bekräftelse av ändrad plan begärd av konkursdomstol

ABB meddelade idag att man har träffat avtal om villkoren som kommer att utgöra förutsättningen för en ändrad plan för rekonstruktion av Combustion Engineering (CE) och ABB Lummus för att lösa asbestkraven för båda bolagen.

Villkoren är ett resultat av nya intensiva diskussioner mellan företaget och representanter för målsägarna. De har överenskommits med Steven Kazan, representant för vissa målsägare, John Cooney och CE:s officiella kommitté för målsägare och andra ledande representanter för målsägare, likaväl som David Austern, den tidigare representanten för CE:s asbestfond.

"Jag är nöjd över att samverkande insatser av de inblandade parterna har resulterat i ett gemensamt förslag till ändrad plan på den här korta tiden", säger Fred Kindle, koncernchef för ABB. "Det här avtalet är ett avgörande steg mot en slutlig lösning av vår asbestfråga".

Alla parter tror att den ändrade planen för rekonstruktion till fullo kommer att ta itu med frågorna som restes i appellationsdomstolen förra året i december såväl som invändningarna som rests av vissa målsägare enligt den ursprungliga planen.

Villkoren kräver att ABB bidrar med en ytterligare fastställd summa på 232 miljoner dollar till fonden. Det tillskottet kommer att tas från tillgångarna från försäljningen av ABB Lummus Global inom två år från planens genomförande eller genom ett direkt tillskott från ABB.

Parterna avser att samarbeta för att skapa en ändrad plan för snabb rekonstruktion i avsikt att få omedelbar bekräftelse av konkursdomstolen.

Som en följd av den här händelsen kommer ABB att justera det redan publicerade finansresultatet för 2004 för att inkludera hela effekten av den här ändrade planen.

ABB kommer att hålla en telefonkonferens idag för finansanalytiker, investerare och media med start kl 10:00 CTE. Ring +41 91 610 56 00. Linjen kommer att var öppen 15 minuter före konferensens början. En inspelning från konferensen kommer att starta en timme efter telefonkonferensens slut och vara tillgänglig under 96 timmar, ring telefonnummer:
+41 91 612 4330. Pinkoden är 367#.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Media Relations
ABB Corporate Communications, Zurich
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 6494
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3808
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-05-31
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 0ff3e157a0ea70d2c1256fcb002f8453