ABB publicerar årsredovisning för hållbar utveckling

2002-06-05 – ABB gav idag ut sin redovisning inom hållbar utveckling för 2001. För första gången redovisades alla tre aspekter på företagets resultat – ekonomi, miljö och sociala prestanda.

Social dimension lagd till redovisningen av miljö och ekonomi

”Hållbar utveckling är kärnan i vår verksamhet. Med våra produkter och lösningar inom kraft och automation hjälper vi kunder att minska energiförbrukningen, minska förbrukningen av naturresurser och begränsa utsläpp,” säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman. ”Hållbar utveckling hjälper oss att förbättra vår konkurrenskraft.”

ABB har som mål att öka sin presestanda inom hållbar utveckling på fyra sätt: genom att förbättra ekonomiska prestanda, bygga ut sitt miljöledningssystem, genomföra sin nya sociala policy och stödja elektrifieringsprojekt för att stödja ekonomisk utveckling.

Miljöledningssystemet ISO 14001 har införts på 98 procent av ABB:s 550 tillverknings- och serviceenheter runt om i världen. Miljövarudeklarationer, med information om ekoeffektiviteten hos ABB:s produkter och tjänster, hjälper kunderna att jämföra sin miljömässiga prestanda med konkurrenternas.

ABB ligger väl före sitt mål, satt 1999, att minska utsläppen av växthusgaser från sina verksamheter i en takt om en procent per år under fem år.

Under 2001 presenterade ABB sin sociala policy och genomförde 45 intressentdialoger i 34 länder för att testa den, finna sätt att genomföra den och mäta företagets prestanda.

ABB lanserade programmet “Access to Electricity” som syftar till att ge människor på avsides belägna platser tillgång till el.

Under 2002 kommer koncernövergripande riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen att införas på alla ABB:s anläggningar och projektplatser. Riktlinjerna inkluderar en nolltoleranspolicy för allvarliga och dödliga olyckor, liksom förbättrad rapportering.

ABB fortsätter att leda olika index för hållbar utveckling. ABB toppade sin bransch i Dow Jones Sustainability Index för tredje året i rad 2001 och rankas av Tata Electrical Research Institute som en av de fem bästa företagen i Indien. ABB låg också först i industrikategorin i Business in the Environment Index för andra året i rad.

Rapporteringen enligt de tre dimensionerna för hållbar utveckling (“triple bottom line”) som används i ABB:s rapport har tagits fram av Global Reporting Initiative, en organisation som finansieras av, bland andra, FN och amerikanska naturvårdsverket (U.S. Environmental Protection Agency).

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 152 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Senast uppdaterad 2004-08-09
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 0d3b0bbe4e1ba3f6c1256bcf00223183