ABB får beställning värd 110 MUSD från Norsk Hydro


2001-05-15 -- ABB har fått en beställning värd 110 MUSD (cirka 1,1 miljarder kronor) på att under två år underhålla och modifiera olje- och gasinstallationer i Nordsjön för energiföretaget Norsk Hydro.

Tvåårig förlängning av ramavtalet visar på stor kundnytta

Norsk Hydro har valt att förlänga ett existerande ramavtal för underhåll och modifiering. Dessa typer av ramavtal omfattar oftast konstruktion, inköp, tillverkning, installation och idriftsättning. Detta avtal kommer att sysselsätta cirka 500 personer i Norge.

”Det vissar på stort förtroende att Norsk Hydro vill fortsätta samarbetet med ABB,” säger Gorm Gundersen, vice vd och ansvarig för ABB:s division Olja, gas och petrokemi. ”Vi ser det här som en bekräftelse på att vår teknik och förmåga ligger i framkant.”

ABB:s ramavtal med Norsk Hydro är från 1994. Kontraktet var det första i sitt slag på den norska kontinentalsockeln och markerade en filosofiförändring kring underhåll, där oljeföretagen började lägga ut mer underhållsarbete till en och samma leverantör. Idag är nästan allt underhålls- och utvecklingsarbete reglerade i avtal liknande detta.

Förutom avtalet med Norsk Hydro har ABB liknande avtal med både Statoil och Philips Petroleum Company i Norge.

ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 0a34424c9ecf56ebc1256a4d002e6329