ABB får beställning värd 41 MUSD på transformatorstation och kraftledningar i Venezuela

2002-05-30 – ABB har fått tre beställningar värda 41 MUSD (cirka 400 miljoner kronor) i Venezuela på att leverera ett kraftöverföringssystem som kommer att förstärka landets kraftsystem och öka krafttillförseln med mer än tio procent.

Förbindelse kommer att öka landets krafttillförsel med mer än tio procent

Kontrakten – tecknade med det statsägda kraftbolaget CVG Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA) – innebär att ABB ska konstruera och bygga en transformatorstation på 400 kV och fyra relaterade kraftledningar (400 kV) som ska länka samman vattenkraftverket Caruachi på 2 160 megawatt med landets kraftnät.

Projektet inkluderar all högspänningsutrustning samt datoriserad skydds- och styrningsutrustning. ABB är också ansvarigt för all elektrisk och mekanisk konstruktion av transformatorstationen samt för byggarbeten och driftsättning. Hela projektet beräknas vara färdigt i mars 2004. Projektet leds från ABB i Sverige och utrustningen tillverkas i Ludvika, Västerås och Schweiz.

ABB levererade tre liknande transformatorstationer och kraftledningar till EDELCA, vilka togs i drift 2001 som ett led i byggandet av kraftlänken mellan Venezuela och Brasilien. ”ABB:s erfarenhet i regionen och tidigare arbete med EDELCA bidrar till att vi i tid kan slutföra ett projekt som möter Venezuelas växande efterfrågan på el,” säger Richard Siudek, vice vd och chef för ABB:s division Utilities.

När projektet är helt klart 2006 kommer kraftverket vid Caruachi att kunna producera ungefär 12 000 gigawattimmar årligen och därigenom öka Venezuelas totala genereringskapacitet med cirka 11 procent.

Detta är ABB:s andra större beställning från statsägda kraftbolag i Venezuela under det senaste halvåret. I december 2001 fick ABB en beställning värd 28 MUSD från ENELVEN på att installera högtekniska system för att öka kapaciteten i fem existerande kraftledningar som betjänar regionen Maracaibo.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 152 000 medarbetare i mer än 100 länder.Senast uppdaterad 2002-05-30
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 0969483fa0e33117c1256bc900315b28