Genombrott för ABB:s nya transformator


2001-06-07 – ABB har fått en beställning på två oljefria krafttransformatorer, Dryformer. Beställare är BC Hydro i Vancouver, Kanada. Transformatorerna ska installeras i en ny transformatorstation som ska förse en snabbt växande förort till Vancouver, med elektricitet. Installationen kommer att tas i drift i oktober 2002.

Första internationella ordern för oljefria transformatorn Dryformer

En utförlig utvärdering av Dryformer, både ur miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, har genomförts av en grupp experter från BC Hydro samt ABB i Kanada och Sverige. Dryformers unika miljövänliga egenskaper med oljefri kabelteknologi var den utslagsgivande orsaken till att kunden valde ABB.

”Vi på BC Hydro är mycket förväntansfulla inför den oljefria teknologins möjligheter miljömässigt,” säger Ron Threlkeld, chef för Transmission och Distribution på BC Hydro. ”Dryformer passar perfekt med vår miljöpolicy samt möter våra kunders krav. Också med tanke på livslängd och låga underhållskostnader, bland annat för att vi slipper oljehanteringen, är detta en mycket bra långsiktig satsning.”

“Det här är ett stort genombrott för Dryformer, samtidigt som vi för diskussioner kring flera andra stora projekt”, säger Lars Nilsson, affärsenhetschef inom ABB:s division Kraftprodukter.

Det var Mats Leijon som kom på idén att använda torra polymerkablar istället för olje- och pappersisolerade kopparledare. Tekniken kom först till användning i högspänningsgeneratorn Powerformer. Dryformer är en vidareutveckling av den idén. Eftersom den nya transformatorn inte behöver olja för kylning eller elektrisk isolation, elimineras risken för oljeläckage i mark och grundvatten. Säkerheten ökar därmed eftersom risken för brand och explosion minskar. Den oljefria transformatorn erbjuder nya fördelar för kunden, då den kan placeras i närheten av känsliga sjöar och vattendrag, i underjordsstationer eller i storstadsområden.

BC Hydro (www.bchydro.com) är den tredje största elleverantören i Kanada. Företaget levererar el till 1,6 miljoner kunder i British Columbia.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 03fa8f887e576b05c1256a7700279273