Ulrich Spiesshofer ny ledamot av ABB:s koncern-ledning som chef för koncernutveckling

2005-09-27 – ABB informerade idag om utnämningen av Ulrich Spiesshofer, 41 år, till den nyinrättade befattningen som chef för koncernutveckling. Han kommer även att vara ledamot av företagets koncernledning. Utnämningen träder i kraft den 1 november.

Spiesshofer, av tysk nationalitet, kommer från konsultfirman Roland Berger, där han var senior partner och chef för Global Operations Practice. Dessförinnan arbetade han på konsultfirman A. T. Kearney i Tyskland och i Schweiz och han hörde till ledningsteamet som etablerade firman i Asien och Australien. Hans inriktning var koncern- och företagsstrategier, optimering av den globala värdekedjan, stora skalfördelar och optimering av inköpskedjan samt komplexa omstruktureringar med speciellt fokus på Asien och centrala Östeuropa.

Fred Kindle, ABB:s VD och koncernchef säger: ”Ulrich Spiesshofers betydande erfarenhet kommer att hjälpa ABB att påskynda implementeringen av vårt program för ”operational excellence”. Han kommer att ha hand om koncernstrategin, ledningen av inköpskedjan samt fusions- och förvärvsfunktionerna på koncernnivå och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med honom i dessa och andra strategiska frågor”.

Spiesshofer ansluter sig till de andra fem ledamöterna i koncernledningen: Fred Kindle, Michel Demaré, CFO, Dinesh Paliwal, chef för division Automation Technologies, Peter Smits, chef för division Power Technologies och Gary Steel, chef för Human Resources. Ytterligare förändringar, som vi informerade om den 6 september, träder i kraft den 1 januari 2006.

Ulrich Spiesshofer är gift, har två söner och bor i Zûrich, Schweiz. Han har en PhD i nationalekonomi och en magisterexamen i affärsadministration och konstruktion från universitetet i Stuttgart.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.


För mer information kontakta:
Media Relations
ABB Corporate Communications, Zurich
Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-09-27
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Ulrich Spiesshofer, chef för koncernutveckling
  seabb364 03d0ca0a0c74d303c1257089004034df