ABB stärker likviditeten och den finansiella flexibiliteten

2002-03-21 -- ABB har meddelat sina banker att det ska inkassera 3 miljarder USD i likvida medel i enlighet med en bankkredit som upprättades i december i förväntan om åtstramad företagscertifikat-marknad. Pengarna ska huvudsakligen användas för att betala företagscertifikat som förfaller under 2002. Resten, ungefär 1 miljard USD, läggs till i kassareserverna.

Företaget inkasserar 3 miljarder USD i likvida medel i enlighet med bankkredit

Uttaget på 3 miljarder USD kommer att öka både likviditeten och den finansiella flexibiliteten hos koncernen, men kommer inte att öka ABB:s övergripande nettoskuldsättning, säger ABB:s finans- och ekonomichef Peter Voser.

”Bankkrediten på 3 miljarder USD skapades i förväntan om en åtstramning av företagscertifikat-marknaden. Genom att utnyttja krediten försäkrar vi oss om att vi har tillräckligt med likvida medel under förutsägbara omständigheter,” säger Voser.

”Förbättringen av likviditeten ger oss finansiell flexibilitet när vi minskar vårt beroende av de nu volatila kapitalmarknaderna för korta papper. Vi kommer även minska andelen kortfristiga skulder i förhållande till långfristiga skulder och arbeta för att nå vårt strategiska mål att minska nettoskulden med 1,5 miljarder USD vid årsslutet,” säger Voser.

ABB minskade sin nettoskuld med 2,2 miljarder USD under fjärde kvartalet 2001. Kassaflödet från rörelsen mer än fördubblades från 1 miljard USD under 2000 till 2,2 miljarder USD under 2001. ABB har som mål att minska nettoskulden under 2002 genom kassaflöde från rörelsen, försäljning av tillgångar inklusive fastigheter och genom att optimera verksamhetsportföljen.

Credit Suisse First Boston och Citigroup är ledare av det banksyndikat som arrangerade krediten på 3 miljarder USD. ABB ska föra diskussioner med bankerna i syndikatet för att öka flexibiliteten i bankkrediten.

Det hålls en telefonkonferens för investerare och analytiker idag klockan 17.00 Central European Time. Deltagare från Europa bör ringa +41 91 610 4111 och deltagare från USA bör ringa +1 412 858 4600. Deltagare som önskar uppspelning bör ringa +41 91 610 2500 i Europa och +1 412 858 1440 i USA. Pinkoden är 340.

Senast uppdaterad 2002-03-21
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 012d59dace029b04c1256b8300450749