Årets Alde Nilsson-stipendiater är utsedda

2002-09-10 -- Tekn. Lic Anders Karlsson och Civ. Ing. Johan Nielsen har tilldelas årets Alde Nilsson-stipendier för sina insatser inom produktionsteknisk forskning.

Alde Nilssons ABB-stiftelse ska genom stipendier stimulera forskning inom det produktions-tekniska området vid de tekniska högskolorna i Sverige. Stipendierna är avsedda för forskare som vill fördjupa sina kunskaper inom områden som har eller ser ut att kunna få betydelse för en rationell verkstadsproduktion. Alde Nilsson var i många år vice verkställande direktör med ansvar för produktion i Asea, nuvarande ABB. Vid 70-årsdagen 1987 hedrades han genom inrättande av stiftelsen som bär hans namn.

Tekn. Lic Anders Karlsson får 50 000 kronor. Akademiskt är han knuten Kungliga Tekniska Högskolan vid avdelningen Flexibel tillverkning (Institutionen för Industirell Produktion) och Woxéncnetrum, där han doktorerar. Han arbetar med en produktionssystemsutvecklingsmetod samt styrning av tillverkningssystem. Speciellt intresse riktas mot att utveckla ett flexibelt system för tillverkningsstyrning på fabriksnivå med informationshantering i realtid. Resultatet gör att man kan erhålla högre precision och kvalitet i tillverkningen och ge bättre underlag för att fatta snabba beslut.

Civ. Ing. Johan Nielsen får 50 000 kronor. Akademiskt är han knuten till Kungliga Tekniska Högskolan vid avdelningen Datorsystem för Konstruktion och Tillverkning (Institutionen för Industriell produktion) och PROPER, där han doktorerar. Hans forskning omfattar processmodellering med fokus på informationskrav för att utföra de aktiviteter som påverkar eller påverkas av en produkts tillverkningsprocess. Resultatet används dels för att utveckla datorstöd för utvecklingsprocessen, men även för att effektivisera informationshanteringen genom att aktivt delta i standardiseringsarbete inom ISO.

Stipendierna delas ut på robotmässan ISR2002 den 8 oktober. Stipendieutdelningen startar cirka klockan 11.30. Stipendieutdelare är stiftelsens ordförande Johan Ancker.

För mer information om mässan, se: www.isr2002.com

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 150 000 medarbetare runt om i världen.

Senast uppdaterad 2002-10-28
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 007a1a2947cc3bc1c1256c30003d3eb7