Smarta, säkra och energieffektiva lågspänningsställverk

En huvudaktör i industriers elförsörjning är lågspänningsställverk med brytare för olika funktioner. ABB:s lågspänningsställverk MNS iS är fyllt med integrerad elektronik och intelligent mjukvara, håller koll på motorernas tillstånd och minskar riskerna för både driftstopp och personskador.

Insum

Energieffektivt:I MNS iS kan motorskydden ställas in mycket exakt, vilket gör det möjligt att använda en mindre motorstorlek än tidigare. Därmed kan industrierna spara stora mängder energi.


Huvuduppgiften för lågspänningsställverket MNS iS är att skydda, övervaka och manövrera elmotorer i industrier. Ställverket matar elmotorn med elström och innehåller ”strömbrytaren” för motorn samt olika typer av motorskydd och övervakningssystem.

1975 kom ABB:s första lågspänningsställverk sammanbyggt av moduler, MNS. I början av 1990-talet kompletterades MNS med Insum, ett mikroprocessorbaserat system för motorstyrning och motorskydd. År 2005 kom MNS iS, ett ställverk där intelligenta, processorbaserade funktioner integrerats i det modulbyggda systemet.

Tekniskt sett är ställverket byggt med separata skåpdelar för motorernas startkopplare, elektronik och kraftförsörjning.

Separeringen i skåpdelar innebär att olika personalkategorier, till exempel elektriker och instrumenttekniker, har varsin del att installera och arbeta i, vilket ger högre personsäkerhet och enklare drift och underhåll.

Den som arbetar med elektroniken behöver inte riskera att komma åt starkströmsanslutningar och i kraftutrymmet fungerar skydden mot farliga ljusbågar som i alla MNS-ställverk. Säkerheten vilar på mycket beprövad teknik eftersom MNS-ställverken har genomgått mer än 400 olika normprov sedan 1979.

I ställverket finns en mätsensor med mikroprocessor som med hög noggrannhet mäter ström och spänning i startkopplarens anslutning till motorn och ger besked om motorns arbete och välmående.
– Med exakt mätning kan man anpassa motorstorleken direkt efter behovet och slippa det vanliga ”lite större för säkerhets skull”. Det är i högsta grad energibesparande, säger Nils-Olof Eriksson, marknadskommunikatör på ABB:s affärsenhet LV Systems.

Några av de många funktioner som MNS iS kan innehålla är larm för motorerna, exempelvis om de går varma, och en mängd underhållsdata såsom drifttid och händelserapportering.

Med det senaste nya programmet för tillståndsövervakning, MNS iS Tillståndsövervakning, kan företaget bättre utnyttja den stora mängd information som MNS iS samlar in och lagrar. MNS iS

Tillståndsövervakning ger exempelvis drift- och underhållspersonal omedelbar information direkt från anläggningen när något onormalt inträffar. Systemet gör diagnoser för att ta reda på orsaker till fel och det ger förslag till lämpliga åtgärder.

Genom den kontinuerliga övervakningen kan underhållsarbetet både minskas och förändras från att vara avhjälpande till att bli förebyggande, och i hög grad hjälpa till att undvika dyra driftstopp.

All kundanpassning av MNS iS ligger i mjukvaran. Samma hårdvara kommer till användning oavsett funktionaliteter och nya funktioner fylls på efter kundens önskemål. Därmed kan produktionen standardiseras, kanske neråt 200 varianter av startkopplare istället för 1000, men ABB kan ändå leverera ställverk för kundens speciella villkor - i industrier av alla tänkbara slag.

Senast uppdaterad 2010-02-02
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb361 de5d3bde1596bfb5c12572e500242ae2