Från Asea till ABB

I augusti 1987 offentliggjorde Asea och schweiziska BBC Brown Boveri att företagen går samman under namnet Asea Brown Boveri – ABB. Aseas historia sträcker sig tillbaka till 1883. BBC Brown Boveri grundades 1891.

Asea - Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget

I januari 1883 bildades Elektriska Aktiebolaget i Stockholm. Företaget skulle tillverka elektrisk belysningsutrustning och dynamomaskiner, baserade på ingenjören Jonas Wenströms konstruktioner. Grundare var grosshandlaren Ludvig Fredholm.

1890 fusionerades företaget med Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag, vars affärsidé var elkraftöverföring för industri och transport. Detta bolag hade bildats 1889 och den ena grundare var Jonas bror Göran Wenström. Det nya bolaget döptes till Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (senare skulle förkortningen Asea komma att användas) och huvudkontoret förlades till Västerås (läs mer om detta i artikel om Turbinhuset).

1889 uppfann Jonas Wenström trefassystemet – som omfattade hela kedjan generator, transformator och motor. 1893 byggde Asea landets första trefaskraftöverföring (på 300 hk enligt den tidens mått) för en längre sträcka (15 km), mellan Hellsjön och Grängesberg. Asea bidrog till Sveriges elektrifiering – såväl av industrin och hemmen som av järnvägsnätet. Dotterbolag bildades i bland annat England, Spanien, Danmark och Finland.

Stambanan Stockholm-Göteborg med lok och omformarutrustning från Asea öppnades för trafik 1926 och världens då största självkylda transformator levererades 1932. Samma år köpte Asea AB Svenska Fläktfabriken.

Under 1940- och 50-talen fortsatte Asea att expandera med kraftindustrin, stål- och gruvindustrin och transportbolag – statliga och privata – som viktiga kunder.
1952 togs världens första 400 kV-överföring i drift mellan Harsprånget och Hallsberg. 1953 lyckades Asea med hjälp av högtrycksteknik som första företag i världen att tillverka syntetiska diamanter.

1954 togs den första HVDC-överföringen i drift mellan Gotland och fastlandet. Under 1960-talet bildades ett stort antal utländska försäljningsbolag och HVDC-tekniken introducerades i USA. 1965 fick Asea Atom beställning av det första svenska kärnkraftverket, O1 i Oskarshamn. Under 1970-talet kom även beställningar från Finland. Sammanlagt byggde Asea nio av Sveriges 12 reaktorer. 1974 kom den första industriroboten.

Under 1980-talet var Asea en av världens tio största koncerner på det elektrotekniska området. Två tredjedelar av omsättningen utgjordes av försäljning med Norden och Europa som bas. Stora satsningar gjordes bland annat inom elektronik- och robotområdena. Asea var världsledande inom HVDC-tekniken och genom Fläkt bland de ledande inom mätteknik.

1986 – året innan samgåendet med BBC Brown Boveri inleddes – hade Asea 71 000 anställa, intäkter på 46 miljarder kronor och ett resultat efter finansiella poster på 2,5 miljarder kronor. 70 procent av försäljningen skedde på export.

BBC – Brown Boveri
BBC – Brown Boveri et Cie grundades 1891 av Charles Brown och Walter Boveri. Samma år påbörjades byggandet av BBCs första anläggning, en generatorfabrik i Oerlikon i Schweiz – där ABBs huvudkontor nu ligger.

BBC spelade under seklets början en avgörande roll för elektrifieringen av det europeiska järnvägsnätet, vilket inleddes när BBC på egen risk elektrifierade en 20 km lång sträcka åt den statliga schweiziska järnvägen. Det nya företaget kom också tidigt att utveckla ångturbiner. Strax före första världskrigets utbrott levererade BBC den då största ångturbinen i världen (40 000 hästkrafter). Ångturbiner blev BBCs största och viktigaste produkt. En alltför liten hemmamarknad gjorde att BBC snart etablerade dotterbolag över hela världen, men med tyngdpunkten kvar i Schweiz och Tyskland.

1986 hade BBC Brown Boveri en omsättning på 58 miljarder kronor och ett resultat på 900 miljoner kronor. Koncernen hade 97 000 anställda, varav 18 000 i Schweiz och 35 000 i Tyskland.

Asea + BBC = ABB
Den tionde augusti 1987 offentliggjorde Asea och BBC Brown Boveri att de båda företagen vid årsskiftet skulle bilda ett gemensamt företag under namnet ABB Asea Brown Boveri Ltd. Det nya företaget, med huvudkontor i Zürich, Schweiz, ägdes till hälften av Asea och till hälften av BBC Brown Boveri. Den nya storkoncernen, som började verksamheten den 5 januari 1988, fick 100 miljarder kronor i omsättning och 160 000 anställda över hela världen.

Koncernchef blev Aseas VD Percy Barnevik. BBC-chefen Thomas Gasser utsågs till ställföreträdande koncernchef. Ordförandeskapet delas mellan Aseas Curt Nicolin och BBCs Fritz Leutwiler. Till VD för ABBs svenska verksamheter utsågs Bert-Olof Svanholm.

Strax efter meddelandet om fusionen förvärvar Asea aktiemajoriteten i det norska telekommunikations- och industrikonglomeratet Elektrisk Bureau A/S.

Senast uppdaterad 2013-02-14
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  ASEA:s huvudkontor "Ottar" i Västerås.
  seabb361 dd5ce102d6e2635ac1256b880042aee5