Översikt - ABB:s hållbarhetsprinciper

2011-06-03

ABB strävar efter att upprätthålla högsta standarder inom affärsetik och integritet, inklusive att stödja nationella och internationella myndigheters satsningar på att etablera och vidmakthålla höga integritetsstandarder för alla verksamheter. ABB har regler (Code of Conduct) som hjälper till att uppnå dessa standarder och har en strävan att kontinuerligt förbättra sin miljömässiga och sociala prestanda och prestanda inom mänskliga rättigheter.

ABB strävar efter att integrera hälsa och säkerhet i alla verksamheter, uppmuntra säkerhetsledarskap på varje nivå och säkerställa lämpliga resurser för att uppnå prestanda.

ABB satsar på att utveckla resurseffektiva produkter och system, att minska negativa effekter av sina egna verksamheter och att ha en pågående dialog med kunderna för att hjälpa dem välja de miljövänligaste produkterna, systemen och lösningarna.

ABB:s policy för mänskliga rättigheter och sociala policy stödjer sig på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner om arbetsstandarder, FN:s fördrag Global Compact, OECD-riktlinjerna och standarden Social Accountability 8000.

I ABB:s policy för mänskliga rättigheter och sociala policy gäller ILO:s kärnkonventioner som minimistandarder vad beträffar icke-diskriminering, förbud mot barnarbete och tvångsarbete, föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal.

ABB strävar efter att göra affärer med leverantörer som har implementerat ledningsstandarder, miljömässiga och sociala standarder samt standarder för hälsa och säkerhet och mänskliga rättigheter, som avspeglas i ABB:s leverantörspolicy.

Senast uppdaterad 2012-06-04
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb361 c0c2f0dcf4d76267c12572520039f60e