Miljöpolicy för ABB Sverige

ABB Sveriges miljöpolicy grundar sig helt på koncernens åtagande om att stärka sin miljöledning inom nio områden och att kontinuerligt förbättra de resultat som företaget har uppnått under det senaste decenniet;

 1. Att bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt genom att tillämpa miljöledningssystem, som ISO 14001, i all vår verksamhet och genom att tillämpa miljöprinciper, såsom ett åtagande att åstadkomma ständiga förbättringar, förebygga föroreningar, uppfylla lagar och föreskrifter samt utbilda medarbetare över hela världen i miljömedvetenhet.
 2. Att främja miljöansvar längs värdekedjan genom att uppmuntra leverantörer, entreprenörer och kunder att anpassa sig till internationella miljönormer.
 3. Att utveckla våra tillverkningsprocesser med fokus på energi- och resurseffektivitet.
 4. Att regelbundet genomföra revisioner av våra anläggningars miljöprestanda, inklusive anläggningar som ingår i förvärv, avyttringar och sammanslagningar.
 5. Att sprida miljöeffektiv teknik till utvecklingsländer.
 6. Att utveckla och marknadsföra produkter och system som är resurssnåla och som underlättar användning av förnybara energikällor.
 7. Att deklarera miljöprestanda för våra huvudprodukter genom att publicera miljövarudeklarationer baserade på livscykelanalyser.
 8. Att beakta miljöaspekter vid riskbedömning av större kundprojekt.
 9. Att öppet redovisa våra resultat genom att årligen publicera en redovisning av hållbar utveckling, som baseras på kraven i Global Reporting Initiative (GRI) och som verifieras av en oberoende aktör.

Senast uppdaterad 2011-12-13
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb361 1e4c0d85e454dbfac1257252003a26e0