Arkiv

ABB:s mikronät stödjer bättre utnyttjande av vindkraft i Alaska

2018-03-12 - Innovativ lösning ska hjälpa städerna i ”den sista vildmarken” att sänka kostnaderna och optimera användningen av förnybar energi för en hållbar framtid

Mattecentrum och ABB bjöd in till inspirerande samtal om matematik och framtidens yrken

2018-03-08 - Politiker och representanter för Sveriges elevorganisationer debatterade om matematik, programmering och utbildning. Dessutom hölls samtal om hur framtidens yrken ska utvecklas.

ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2018

2018-03-01 - ABB gör ett förfarande tillgängligt som gör det möjligt för aktieägare i ABB Ltd med skatterättslig hemvist i Sverige och vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden att få utdelning i svenska kronor (SEK) utan avdrag för schweizisk källskatt.

ABB förbättrar tillförlitligheten i Sydkoreas elnät

2018-02-28 - ABB:s FACTS-teknik stärker transmissionskapaciteten och förbättrar stabiliteten i elnätet för konsumenterna i Seoulområdet

ABB:s mikronät stöder Jamaicas övergång till förnybara energikällor

2018-02-28 - ABB ska tillhandahålla ett ABB Ability™ baserat mikronät och lagringssystem för att bidra till att integrera förnybar sol- och vindenergi i strömförsörjningen på den stora karibiska ön, vilket minskar behovet av fossila bränslen och sänker koldioxidutsläppen.

ABB tar hem order för Norges största elbussprojekt

2018-02-28 - ABB tillhandahåller snabbladdare till ett unikt elbussprogram från två tillverkare, vilket ska bidra till att göra kollektivtrafiken i Trondheim fossilfri per 2019.

Baldor Electric Company är nu ABB

2018-02-27 - Integrering är ett viktigt steg i ABB:s strategi Next Level, varumärkesbytet inleds i mars 2018

ABB utvecklar lösningar för smarta städer för Västerås stad

2018-02-21 - ABB Ability™, digital teknik och kunskap ska hjälpa Västerås stad att öka sin hållbarhet, resiliens och effektivitet

ABB vinner order värd 45 miljoner dollar för att förstärka Tysklands kraftnät

2018-02-15 - Uppgradering av elkraftsanläggning för att integrera mer förnybar energi och öka elnätets tillförlitlighet

God utveckling för ABB Sverige 2017

2018-02-08 - Tillväxt för fjärde året i rad på hemmamarknaden

Archive selection