Möt våra experter

Under Elfack 2013 hade ABB flera experter på plats för att möta besökare och prata om olika områden. Artiklarna har vi samlat i en blogg där du kan läsa mer om vad de visade på Elfackmässan. Kommentera gärna deras artiklar!

Jakub Gubanski: Framtidens elnät är här

Jakub Gubanski: Framtidens elnät är här

I framtida elnät kommer vi behöva samla upp och bearbeta en enorm mängd information från tusentals kopplingspunkter.

Henri Putto: Liten låda skapar grönare värld

Henri Putto: Liten låda skapar grönare värld

En frekvensomriktare kan spara upp till 80 procent av energiförbrukningen. Det gör den intressant för hela svenska industrin.

Elin Asplund: Lärdomar från Gudrun

Elin Asplund: Lärdomar från Gudrun

Ny teknik ger bättre överblick över vad som händer i näten och möjlighet att fjärrstyra och kontrollera utrustning. Det leder till minskade avbrottstider.

Christer Larsson: Att prata med maskiner

Christer Larsson: Att prata med maskiner

Fjärrstyrning och fjärrövervakning blir allt vanligare inom industrin. Du behöver inte längre befinna dig i fabriken för att hålla koll på produktionen.

Bo Silversten: Snåla energieffektiva transformatorer ger stora besparingar

Bo Silversten: Snåla energieffektiva transformatorer ger stora besparingar

ABB:s transformatorer uppfyller redan i dag kraven med råge, vi ligger på halva nivån av de högsta tillåtna förlusterna.

Jan Wallenäs: Ljusa tider för solel

Jan Wallenäs: Ljusa tider för solel

I Europa växer marknaden snabbt. 2012 kom nästan 40 procent av den nyinstallerade effekten för elproduktion inom EU från solceller.

Jonas Claréus: ABB utrustar framtidens bostäder och lokaler - redan idag!

Jonas Claréus: ABB utrustar framtidens bostäder och lokaler - redan idag!

Automatisering är en förutsättning för att vi ska få moderna, energisnåla lokaler och bostäder med ökad komfort.

Jenny Miltell: Industrins färdplan för elfordon

Jenny Miltell: Industrins färdplan för elfordon

Vi har ett gemensamt mål: att upphäva elbilarnas moment 22.

Lena Nyberg: Framtidens operatörsplats - redan idag

Lena Nyberg: Framtidens operatörsplats - redan idag

En integrerad operatörsmiljö där operatören har tillgång till all information i ett och samma system samt en översikt av processen.

Tommaso Auletta: Energieffektivisering är inte bara en lägre elräkning

Tommaso Auletta: Energieffektivisering är inte bara en lägre elräkning

Användningen av energi är en nyckelfråga och måste integreras i den dagliga verksamheten.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  gad02465 dcdaefc6984a8747c1257b4a004b33b9