Energianalys

ABB:s energikonsulter hjälper dig analysera energianvändningen, identifiera besparingspotentialen och genomföra förbättringsprogram som ger varaktiga besparingar.

Besparingarna kan ge mellan 3-20 % och gäller hela energisystemet innefattande minskad förbrukning, minimerade distributionsförluster och förbättrad energiproduktion.

Vårt energieffektivitetsprogram innehåller följande områden:

  • Kostnadsfritt webbaserat verktyg för att identifiera potential för energieffektivisering - Self check-up - Registrera dig här för att komma åt verktyget
  • Identifiering av förbättringsområden
  • Fördjupning av utvalda områden
  • Strategiplan
  • Genomförande av förbättringar
ABB:s strategi kombinerar ledande metoder och verktyg med erfarna konsulter för att identifiera resultatinriktade förbättringar. Enligt energiledningssystem ISO 5001.Klicka för större bild

    •   Avbryt
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • Skriv ut
      • e-post
    •   Avbryt

    Kontakta oss

    För mer information kontakta
    db0003db002698 ef72b2d4d4608bc9c1257b3b0034269d