Laddad utmaning

Elbilar har funnits ända sedan bilens barndom, men praktiska hinder har hela tiden stått i vägen. Räckvidder, batterier och infrastruktur för laddning är några av de utmaningar som utvecklarna står inför. ABB:s bidrag till elbilens utveckling är att göra det enkelt och lättillgängligt att ladda bilen.

Flera typer av laddstolpar
Redan hösten 2008 inledde ABB, Volvo och Vattenfall ett utvecklingsprojekt kring laddstolpar och infrastrukturen för laddning. Tillsammans med ABB-enheten Cewe-Control togs en laddstolpe snabbt fram.

– Vi har en färdig stolpe i tre varianter, berättar Jenny Miltell, produktchef på Cewe-Control. Alla har ett vanligt enfas eluttag för långsamladdning och kan förses med elmätare och kommunikationsmoduler.
Snabbladdningsstationer är också på gång och flera intressenter har hört av sig om dessa lösningar, berättar Jenny.

ABB:s snabbladdningsstationer gör det möjligt att snabbt ladda ett elfordon, även tunga. Beroende på batteri- och fordonstyp kan uppladdning motsvarande 100 km körsträcka uppnås på mindre än 10 minuter. I takt med att batterityper som klarar dessa laddningshastigheter blir allt vanligare kommer de begränsningar som hittills förknippats med elfordon att försvinna. Långresor och högfrekvent användning kommer att bli elbilsvardag.

Test Site Sweden, en mötesplats för gemensamma forskningsprojekt inom intelligenta transporter, startar nu ett spännande snabbladdningsprojekt tillsammans med bland annat ABB och Göteborg Energi för att prova och utvärdera snabbladdning för elbilar i Göteborg. Syftet är att sprida en gemensam standard för snabbladdning av elfordon.

Smarta elnät
Elbilen med tillhörande laddning innebär också nya utmaningar för hela elnätet. Det byggdes ursprungligen för en centraliserad, storskalig produktion och passiva kunder. Idag pratar man istället om smarta elnät, Smart Grids, där energiförbrukningen kan styras och/eller alternativa energikällor tillföras.

– Konkret kan det innebära att vi har utrustning som styr laddningen på ett smart sätt, berättar Bertil Nygren, forskare på ABB:s forskningsenhet Corporate Research i Västerås, där även batteriforskning ingår.

Smart laddning av bilar kan även innebära laddning från ett stort externt batteri som i sin tur laddas av solceller. Det är en teknik som bland annat kommer att användas i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, ett klimatprojekt med smarta elnät som ABB också är engagerat i.

Induktiv laddning
Sladdar och kontakter kan som bekant trassla, därför är den trådlösa, induktiva laddningen ett alternativ, menar Bertil Nygren.

– Den induktiva laddningen tror jag på, och vi håller även på och testar detta. Redan nu finns tekniken med bussar som laddar vid hållplatserna. Den induktiva laddningen är kanske förutsättningen för att elbilsladdning ska slå igenom på allvar.

På Elfack 2011 i Göteborg kan du titta närmare på ABB:s laddstolpar, både för långsamladdning och snabbladdning. Besök oss i monter B04:22.

Senast ändrad 2011-10-25
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Bertil Nygren och Jenny Miltell, från ABB, vid ABB:s laddstolpe.
  Bertil Nygren, forskare på ABB:s forskningsenhet i Västerås och Jenny Miltell, produktchef på ABB:s affärsenhet Cewe-Control, vid ABB:s laddstolpe.
  db0003db002698 3330e65231a52b03c125786f0036c62a