Vad är energieffektivisering?

Energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft. (enl.Svensk Energi)

Det innebär att du kan öka din produktion och kvalitet på produkterna med samma energiåtgång eller att producera lika mycket och minska din energiförbrukning. Exempel på vad du kan göra för din anläggning eller byggnad för att bli mer energieffektiv är:

  • Utveckla energieffektivitetsstrategier kopplad till övergripande verksamhetsmål
  • Analysera alla typer av energi såsom el, värme gas, vatten, ånga och luft
  • Optimera nuvarande energianvändning
  • Byta ut och trimma utrustning (t. ex. motorer till energisnåla motorer och styrning med frekvensomriktare)
  • Styra anläggningen effektivare och få mindre kassation och mindre råvaruförbrukning
  • Styra värme, ventilation och belysning för effektiv energianvändning i byggnader och fastigheter

Energieffektivisering är viktigt för både samhället och företagen. Mindre energiåtgång är positivt för miljö och klimat och spar samtidigt pengar.

Senast ändrad 2012-10-23
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Kontakta oss

  För mer information kontakta
  db0003db002698 0e48fefc4be8ac83c1257a940024ac2f