Transportera el med minimala förluster

Visste du att cirka sju procent av all energi i vårt svenska elnät går förlorad i samband med överföringsförluster i transmissions- och distributionsnäten? Totat handlar det om 9-10 TWh per år.

Enbart förlusterna i transformatorerna står för ca 6 TWh per år vilket motsvarar hela Sveriges vindkraftsel 2011. Men det finns möjlighet att undvika stor del av förlusterna. Med ABB:s "gröna" distributionstransformatorer finns till exempel möjlighet att minska förlusterna med upp till 50 % vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga vinster.

En av dagens utmaningar är dessutom att ta hand om sol-, vind- och vattenkraft som ofta produceras på avlägsna platser, som långt ute till havs, uppe på berg eller i öknar. Samtidigt konsumeras den största delen av elen inne i städer, långt borta från kraftkällan. Det gäller alltså att transportera elen så effektivt som möjligt.

ABB är ledande på att överföra el på stora avstånd med minimala förluster. Vi har till exempel redan idag tekniken att transportera solenergi från Sahara så den kan värma svenska hus. Vår teknik används för vattenkraft i Kina, för vindkraft på Gotland och i världens mest avlägsna havsbaserade vindkraftspark i Nordsjön.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Kontakta oss

  För mer information kontakta:
  db0003db002698 045c2fe0c590a06bc125771a00397f11