Mer läsning om Hållbar utveckling

Sparar flis åt Södra Mönsterås
Energianalys från ABB visar vägen till miljonbesparing genom pumpstyrning med ABB:s frekvensomriktare i blekeriet.
Full koll på rökgaserna
Rökgasanalyssystem från ABB ger kontinuerliga besked om varje molekyl i rökgaserna från kraftvärmeverket i Örebro.
Umeå Energi effektiviserar sin miljörapportering
Första kraftverket i Sverige med ABB:s miljömodul för systemet PGIM (Power Generation Information Manager).
Torra transformatorer effektiviserar Sandvik
ABB:s EcoDry finns med när Sandvik satsar på energieffektivisering.
Vindkraft i väglöst land
På lågfjället Sjisjka reser sig 30 stycken 130 meter höga vindkraftverk. Projektet är ett föredöme ur miljösynpunkt.
Lågförlusttrafo är lönsammast
För Härryda Energi var valet enkelt.
Silikonsmittad transformatorolja renad
I ett pilotprojekt hos Mälarenergi har ABB renat silikonsmittad olja i en nästan femtio år gammal transformator.
Projekt mäter sista länken i elnätet
Smarta elnät ligger i tiden, men för att nå dit behövs noggrannare mätningar i de lokala elnäten.
En energibesparing som heter duga
ABB:s drivsystem minskade energianvändningen per dygn för en formsprutmaskin med 70 procent. Återbetalningstiden på investeringen var 70 dagar.
Styrning av avlopp en vinst för miljön
Nya ABB-system och produkter längs överföringsledningen hjälper Uddevalla kommun att spara både energi och pengar.
Snart smarta elnät på Gotland
Förstudien av forskningsprojektet Smart Grid Gotland är klar – nu drar projektet igång. På sikt kan det bli en internationell modell för smarta elnät.
Alerta elever med nytt klimatsystem
På Högskolan i Jönköping har klimatstyrningen bytts till ABB:s 800xA. Bättre överblick och ökad kontroll ger nu miljonbesparingar.
ABB levererar första energilagret i Sverige
Inom några år kommer det säkert finnas upp mot 25 sådana här lager i Sverige.
ABB revolutionerar byggnation och drift av solkraftverk av typen CSP
ABB har lanserat ett nytt koncept för nyckelfärdiga CSP-anläggningar (concentrating solar power) baserat på en mycket kostnadssnål, effektiv och skalbar teknik som kräver betydligt mindre material, utrymme och vatten än annan CSP-teknik.
ABB:s nya snabbladdstation för elbilar invigd
20 minuter - istället för åtta timmar. Så fort går det att ladda en elbil i ABB:s nya snabbladdstation, som invigdes i Göteborg den 11 november.
Världens första datacenter med naturkylning och nollemission
En ABB-lösning styr vad som förmodas vara världens första datacenter med nollemission.
Full koll på fabriken
När automationssystem hänger samman ger det inte bara full koll på hela fabriken. Det skapar också höjd produktivitet och energieffektivitet.
Vinst för miljön i Göteborgs hamn
ABB:s lösning för landansluten el ger kraftigt minskade koldioxidutsläpp och mycket bättre arbetsmiljö.
Teknik i medvind
ABB har levererat en anslutningsstation till vindkraftparken vid Kyrkberget i Dalarna. Tack vare de nya frånskiljande brytarna är stationen kompakt och resurssnål.
Effektiv vattenkälla
Frekvensomriktare till en pumpstation för dricksvatten en bra affär för Vivab. Både för ekonomin och miljön.
Laddad utmaning
ABB:s snabbladdningsstationer gör det möjligt att snabbt ladda ett elfordon.
ABB-robotar effektiviserar vindturbintillverkning
Målningskonceptet för rotorblad till vindturbiner minskar energianvändningen med upp till 60 procent och färgförbrukningen med 25 procent jämfört med konventionell sprutmålning.
Ny snål motor spar dubbelt åt Värö Bruk
Valde ABB:s M4BP för den höga verkningsgraden, det enkla underhållet och att den har bra lager.
Nordens största solkraftanläggning på ABB-fabrik i Finland
Solkraftanläggningen på 181 kW väntas generera runt 160 000 kWh el per år, motsvarande årsbehovet av hushållsel för cirka 30 bostäder.
Solkraft i storformat
Sege Park är en av de största solcellsanläggningarna i Sverige, med bland annat lågspänningsprodukter och åskskydd från ABB.
Nu lanseras världens största innovationsfabrik
ABB deltar i att stärka innovationsmiljön i Sverige i ett europeiskt samarbete inom energiområdet.
Kramar etanol ur ved och halm
Pilotanläggning i Sveg kan bli en av världens mest intressanta bioenergianläggningar, i fronten med ny miljöteknik.
ABB:s styrsystem hjälper till att fånga in 12 miljoner ton koldioxid
ABB:s processtyrsystem har framgångsrikt styrt världens första storskaliga CCS-anläggning (carbon capture & storage) sedan 1996.
Norra Djurgårdsstaden - Stockholms nya ”hållbara stad”
Stadsdelen ska bli en av världens ”hållbara städer” med ytterst låg energianvändning och låga koldioxidutsläpp, med hjälp av bland annat ABB:s teknik och system.
Klimatsmart elförsörjning till fartyg
Med el från land minimeras avgaser, koldioxidutsläpp och buller.
ABB hjälper Jumeirah Beach Hotel att minska CO2-utsläpp
ABB:s frekvensomriktare har bidragit till att hotellet minskat energikostnader och koldioxidutsläpp med 35 procent per år.
Isbildning - då behövs station med vinterrock
Vindkraftverkens rotorblad på Uljabuouda fjäll har värmeelement – och transformatorstationen är en Urban från ABB med all utrustning inomhus.
ABB-process renar oljigt spillvatten
Revolutionerande vattenbehandlingsteknik renar oljigt spillvatten– den absolut största avfallsprodukten inom olje- och gasproduktion.
Spara uppåt 40 procent
Klara besked med ABB:s energi- och miljöanalys.
Strålande framtid
Intresset för solceller och annan sol-elproduktion ökar. Viktigast är att utveckla systemverkningsgrad och energilager samt att minska tillverkningskostnaden, säger Bengt Stridh, solforskare på ABB.
Renare sjöfart med smart ABB-lösning
Förser fartyg i Göteborgs hamn med högspänd el via kabel från land.
Solenergi i superkraftnätet
Desertec-konceptet tänker sig Europa, Mellanöstern och Nordafrika som en sammanlänkad region i vars öknar enorma mängder elkraft kan genereras från solenergi.
ABB:s styrsystem hjälper till att omvandla livsmedelsavfall till bränsle
Små bioetanolanläggningar tillverkar bensin med låg kolhalt och medverkar till att minska utsläpp av växthusgaser från bilar.
M4BP blev Årets Hållbara Produkt – ”en uttalat miljöpositiv produkt”
”Det här är en jättefin utmärkelse som vi är mycket stolta över, vi tävlade i hård konkurrens med andra mycket kvalificerade bidrag."
ABB-teknik hjälper till att förse miljoner i Algeriet med dricksvatten
En ABB-lösning för världens största avsaltningsanläggning som använder omvänd osmosteknik – för närvarande under byggnation i Algeriet – kommer att öka energieffektiviteten och förkorta underhållsstopp från veckor till dagar jämfört med gällande industristandard.
Från snurror till elnät
ABB har levererat transformatorstationen till Bliekevare, en av O2-koncernens största vindkraftparker.
Smarta elnät
Kraftbranschen talar om nya smarta elnät, ”smart grids”, som något nödvändigt i framtiden – och ABB är berett med både lämpliga produkter och nya tekniksatsningar.
Skrot blir värdefull råvara
Nytt ABB-ställverk ger Stena Recycling ökad kapacitet.
Laddar för framtidens elnät
ABB:s SVC Light med dynamisk energilagring i batterier kan ge aktiv effekt när det behövs.
Smarta elnät för hållbar utveckling
ABB är partner i ett prisbelönat projekt som integrerar ett helt kraftnätssystem – generering, distribution och användning – i ett enda, interaktivt realtidsnät.
Fortsatt säker vattenkraft från Vietas
I en av fjällvärldens stora vattenkraftstationer har ABB uppgraderat operatörsstationer med hårdvara och mjukvara. – Hög tillgänglighet krävs när det är tio mil till närmaste bebodda ort, säger Thomas Sjödin på Vattenfall i Luleå.
Pilotprojekt i Karlshamn leder koldioxiden ner i marken
ABB har en viktig roll i ett projekt för ett oljeeldat spetskraftverk i Karlshamn
Frekvensomriktare och nya motorer sparar miljoner åt Ryhov
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping sparar med nya frekvensomriktare och Eff1-klassade industrimotorer från ABB.
Klimatsmart energi - ABB sparar el åt ICA
Sedan en tid finns en pilotanläggning på taket till ICA Maxis butik på Erikslund i Västerås. ABB svarar för både likströms- och växelspänningsprodukterna i anläggningen.
Kraftringen sparar en kvarts miljon om året efter energianalys
Kort återbetalningstid på installation av frekvensomriktare och nya, mer effektiva motorer.
Miljövinst blir miljonvinst
ABB-enheten Fullservice i Ludvika är bland de bästa i landet på att hantera restprodukter. På några år har man sänkt deponin från 1 850 ton till 150 ton.
Pite Energi fick hög säkerhet i trångt utrymme
ABB levererade ett nytt UniGear 550 kompakt ställverk till en befintlig station med lågt i tak.
Energieffektivt hos Lunds Energi
Knyter ihop fjärrvärmenäten och styr och övervakar med ABB:s AC 800M.
ABB hjälper Stora Enso att kraftigt minska utsläppen och uppnå stora energibesparingar
Skoghalls pappersbruk har kraftigt minskat koldioxidutsläppen vid ett av sina största bruk.
ABB levererar värme med högre effektivitet
ABB har fullgjort leveransen till ett av Kinas största fjärrvärmeprojekt som förser en miljon invånare med energieffektiv värme och eliminerar 500 000 ton växthusgasutsläpp per år.
Borås gör fordonsbränsle av hushållsavfallet
Med hjälp av ABB:s 800xA omvandlas sopor till miljövänlig biometan för gasdrivna bilar.
Miljöpris till ABB:s frånskiljande brytare
Svenska Kraftnät har idag delat ut sitt nyinstiftade miljöpris. ABB:s kombinerade brytare och frånskiljare Combined delar priset med en fjärilsexpert.
ABB:s utrustning sänker energikostnaderna för jätteakvarium
En av Europas största vattenattraktioner sparar 30 000 dollar per år.
NorNed - det goda exemplet på hållbarhet för Europa
En HVDC-länk från ABB kommer att binda samman kraftnäten i Norge och Holland och bidra till att ett antal europeiska hållbarhetsmål uppnås, däribland storskalig integrering av förnybara energikällor, kraftig minskning av koldioxidutsläppen och extremt låga överföringsförluster.
Hypermodern anläggning för avfallsförbränning
Hos Gärstadverket styr ABB:s 800xA.
Miljövänligt och säkert
Korsnäs satsar på ABB:s torra transformator.
Miljösatsning i Gnosjö - världens första torra kondensator för växelström
I småländska Gnosjö finns världens första torra kondensatorbatteri för växelström, utvecklat av ABB i Ludvika.
Lägre energikostnader och koldioxidutsläpp
Genom att ersätta en ineffektiv fläkt med en ny, med en motor och ett varvtalsreglerat drivsystem från ABB, kunde ett brittiskt företag spara mer än 200 000 dollar i årliga energikostnader och minska koldioxidutsläppen med 704 ton.
Miljölyft för Göteborgs hamn
I Nordens största hamn finns världens första landanslutningar med högspänning för fartyg. En uppmärksammad miljösatsning som givit Göteborgs hamn utmärkelsen Clean Marin Award.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb361 97600b4b7a0f7a2fc12572e300213736